Kontrolni zdravniški pregled

Najhitreje boste prejeli nazaj vozniško dovoljenje, če se takoj naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu kontrolnih zdravniških pregledov, ki ga najdete na tej povezavi Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Cene zdravniškega pregleda so različne in se gibljejo od 150,00 EUR do 300,00 EUR (višina je odvisna od št kategorij za katere imate veljavno vozniško dovoljenje in od dodatnih specialističnih pregledov, kot so psihiater, alkoholog, oftamolog, nevrolog…).

Nasvet za prijavo na kontrolni zdravniški pregled :

  • Svetujemo da se naročite na kontrolni zdravniški pregled preko E-pošte ali da pokličete zdravstveno ustanovo in se naročite na kontrolni zdravstveni pregled.

  • V kolikor vas bodo vprašali ali ste sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja že prejeli, odgovorite pozitivno (da), saj vas drugače ne bodo želeli naročiti na pregled.

  • Sklep boste prejeli najkasneje v roku 13 dni od dneva ko ste prekršek storili.

  • Na pregled se naročite od 2 do 3 tedne po dnevu ko ste nazadnje pili alkohol ali vzeli prepovedane substance.

  • Datum pregleda ter ustanovo kjer ste se naročili na kontrolni zdravniški pregled, nam pošljite na elektronski naslov [email protected].

kontrolni zdravniški pregled

Kaj potrebujete na kontrolnem zdravniškem pregledu?

ok Veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),

ok Zdravstveno kartico,

ok Sklep sodišča (sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sodbo sodišča),

ok Očala ali druge pripomočke, ki jih potrebujete za vožnjo

ok Izvide specialističnih pregledov (oftamolog, nevrolog…)

ok Gotovino.

Uporabni nasveti:

V kolikor kontrolnega zdravniškega pregleda ne opravite, nas morate o tem nujno in takoj obvestiti, da se pravočasno vloži predlog za prekinitev postopka za odločanje o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

To se lahko predlaga za dobo največ 1 leta in je predlogu vseeno potrebno priložiti zdravniško spričevalo.

Kontrolni zdravniški pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko opravljate največ 2 meseca pred potekom starega zdravniškega spričevalo, drugače bo le to neveljavno.

Zdravniško spričevalo lahko sodišču predložite v roku 3 mesecev od datuma izdaje, drugače ne bo več veljavno.

ZAHTEVA ZA IZDAJO MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ok  Našim strankam individualno svetujemo in jih pripravimo na kontrolni zdravniški pregled.

ok  Izvidi krvnih testov lahko skrivajo marsikaj o našem zdravju, tudi stvari, ki jih niti sami ne vemo.

ok  Psihologi pa lahko na podlagi svojega opažanja izdajo mnenje, ki ni nujno pričakovano oz. pozitivno.

ok  Za tiste, ki kontrolnega zdravniškega pregleda niso opravili uspešno in morajo pregled ponoviti v roku 6 mesecev, 1 leta, 2, 3 ali 5 let in ne poznajo razloga, svetujemo, da vložijo Zahtevo za izdajo zdravstvene dokumentacije.