Začasni odvzem vozniškega dovoljenja Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Začasni odvzem vozila Forum Politika zasebnosti

Avtomobilska odgovornost AO

PODATKI O NEZGODI IN ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

V primeru, da ste bili poškodovani v prometni nezgodi po tuji krivdi ali kot sopotnik, pešec, kolesar ste upravičeni do primerne denarne odškodnine.

Za zagotovitev, nemotenega postopka in v izogib nepotrebnim zapletom v postopku uveljavljanja odškodnine, vam svetujemo, da takoj na kraju prometne nezgode o tem obvestite policijo na številko 113, ter istočasno izpolnite Evropsko poročilo o prometni nezgodi. Prav tako si boste s tem zagotovili potrebne podatke o povzročitelju prometne nezgode in o zavarovalnici pri kateri ima sklenjeno zavarovanje iz naslova avtomobilske odgovornosti ali na kratko AO.

Pomembno je da nas o dogodku obvestite takoj, da vam lahko svetujemo in vam tako zagotovimo hitro in učinkovito urejanje odškodnine. Na ta način lahko skrajšamo čas uveljavljanja odškodnine na vsega 2 tedna od vložitve celotne dokumentacije na zavarovalnico.

Naslednji korak, ki je zelo pomemben v postopku uveljavljanja odškodnine za nematerialno škodo (telesne poškodbe) je, da obiščete najbližjo zdravstveno ustanovo v roku treh dni, saj vam bodo s tem ugotovljene ter dokumentirane morebitne telesne poškodbe, ki bi vam nastale v prometni nezgodi. Svetujemo vam, da vso prejeto zdravstveno dokumentacijo fotokopirajte, ter jo skrbno hranite skozi celoten potek zdravljenja, saj bo le ta predstavljala glavno dokazno gradivo, pri uveljavljanju odškodnine za nastale telesne poškodbe. Prav tako vam svetujemo, da pri obisku zdravnika pri bolečinah pretiravate, saj praviloma zdravniki “pozabijo” zapisati vse poškodbe.

Odškodnina že od 99 EUR

Potrebna dokumentacija, ki jo potrebujemo je:

ok Evropsko poročilo ali policijski zapisnik (za pridobitev policijskega zapisnika nas pokličete),

ok  poškodbeni listi, odpustni listi, razne napotnice, kartoni fizioterapij oz. vsa zdravstvena dokumentacija, bolniški listi, odločbe itd…,

ok  potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton, zdravniško potrdilo.

 

PODATKI ZA UVELJAVLJANJE ŠKODE IZ NASLOVA ZMANJŠANJA ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI

Ker morebitne utrpele poškodbe v prometni nesreči, tudi po zaključenem zdravljenju v večini primerov predstavljajo oviro tudi na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd. ) v obliki še vedno prisotnih bolečin oz. slabše gibljivost, vam priporočamo, da priložite med dokazila tudi naslednjo dokumentacijo:

ok Potrdilo o članstvu ( klub, društvo, zveza, glasbena šola …)

ok Potrdilo o vpisu ( srednja šola, fakulteta, … )

ok Potrdilo o lastništvu kmetijskih obratov ali površin

DOKUMENTACIJA ZA UVELJAVLJANJE IZPADA NA DOBIČKU/PLAČI

V primeru, da ste zaposleni, ter ste bili v času zdravljenja nezmožni za delo, boste kot dokazilo morali priložiti tudi naslednjo dokumentacijo:

ok  Dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS)

ok  Dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 2 ali 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo.

UVELJAVLJANJE MATERIALNE ŠKODE (ŠKODE NA STVAREH)

V primeru, da vam je v prometni nezgodi nastala materialna škoda, morate to zapisati na Evropsko poročilo ali povedati policistom na zapisnik. Materialno škodo oz. škodo na stvareh lahko uveljavljate na primer za: uničena oblačila, mobitel, osebni računalnik, itd. Za uveljavljanje škode na stvareh je potrebno priložiti kot dokazilo naslednjo dokumentacijo:

ok Slike poškodovanih predmetov

ok Račun za popravilo predmetov

Pomembno je da poškodovane stvari skrbno hranite do izplačila za materialno škodo, saj lahko zavarovalnica zahteva predložitev poškodovane stvari.

UVELJAVLJANJE STROŠKOV PREVOZA ZARADI ZDRAVLJENJA (KILOMETRINA)

Ker nastanejo v času zdravljenja tudi materialni stroški v obliki potnih stroškov zaradi vožnje v zdravstvene ustanove, na preglede, rehabilitacijo, lahko kot dokazilo o nastalih potnih stroških priložite tudi izračunano specifikacijo potnih stroškov. Se pravi, da za izračun potnih stroškov seštejete kilometrino, ki je bila prevožena od točke prebivališča do točke, kjer ste se zdravili ter skupni znesek pomnožite z zneskom 0,37 €/km.

ok  Izjava – Kilometrina (stroškovnik – prevoženi kilometri)

Odškodnina brez provizije
Call Now Button