Avtomobilska odgovornost AOplus (AO+)

PODATKI O NEZGODI IN ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

V kolikor, da ste bili poškodovani v prometni nezgodi, katero ste povzročili sami, ste prav tako upravičeni do primerne denarne odškodnine.

Uveljavljanje odškodnine iz naslova AOplus oz. AO+, ki predstavlja zavarovanje za voznike v primeru lastne krivde, je skoraj enak in se razlike samo v delih, ki vam jih bomo predstavili v nadaljevanju, ostale podrobnosti pa si lahko preberete tukaj – Avtomobilska odgovornost AO.

Dodatna dokumentacija (zraven že naštetega), ki jo potrebujemo je:

ok  Zavarovalna polica osebnega vozila,

ok  prometno dovoljenje,

ok  vozniško dovoljenje.

Odškodnina že od 49 EUR

PODATKI ZA UVELJAVLJANJE ŠKODE IZ NASLOVA ZMANJŠANJA ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI

Tudi v tem primeru lahko uveljavljate povračilo škode za poškodbe, ki ste jih utrpeli v prometni nesreči in so vas ovirale tudi po zaključenem zdravljenju (šport, študij, ipd. ). Zato med dokazila priložite tudi dokumentacijo, ki to dokazuje.

Potrebna dokumentacija:

ok Glej: Avtomobilska odgovornost AO

ČESA ZAVAROVALNICA NE PRIZNA

Pomembno je vedeti, da zavarovalnica voznikom povzročiteljem ne prizna:

ok  Poškodbe vratu (vratne vretence, razen če je dokazan zanim za min. 3mm),

ok  odškodnine za pretrpeli primarni in sekundarni strah,

ok  izpad na dobičku/plači,

ok  materialne škode na stvareh,

ok  stroškov prevoza zaradi zdravljenja (kilometrina)

Odškodnina

Zapustitev kraja nesreče ima lahko zelo hude posledice, ki lahko dolgoročno negativno vplivajo na življenje tako ponesrečenega kot pobeglega

Avtomobil je pomembna ter intimna osebna last za marsikaterega lastnika. Ravno zaradi tega, nam lahko kraja avtomobila tako močno prekriža pot.

Zaseg motornega vozila s strani policije je vedno pogostejši postopek, največkrat zaradi poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Avtomobilska odgovornost AO

PODATKI O NEZGODI IN ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA

V primeru, da ste bili poškodovani v prometni nezgodi po tuji krivdi ali kot sopotnik, pešec, kolesar ste upravičeni do primerne denarne odškodnine.

Za zagotovitev, nemotenega postopka in v izogib nepotrebnim zapletom v postopku uveljavljanja odškodnine, vam svetujemo, da takoj na kraju prometne nezgode o tem obvestite policijo na številko 113, ter istočasno izpolnite Evropsko poročilo o prometni nezgodi. Prav tako si boste s tem zagotovili potrebne podatke o povzročitelju prometne nezgode in o zavarovalnici pri kateri ima sklenjeno zavarovanje iz naslova avtomobilske odgovornosti ali na kratko AO.

Pomembno je da nas o dogodku obvestite takoj, da vam lahko svetujemo in vam tako zagotovimo hitro in učinkovito urejanje odškodnine. Na ta način lahko skrajšamo čas uveljavljanja odškodnine na vsega 2 tedna od vložitve celotne dokumentacije na zavarovalnico.

Naslednji korak, ki je zelo pomemben v postopku uveljavljanja odškodnine za nematerialno škodo (telesne poškodbe) je, da obiščete najbližjo zdravstveno ustanovo v roku treh dni, saj vam bodo s tem ugotovljene ter dokumentirane morebitne telesne poškodbe, ki bi vam nastale v prometni nezgodi. Svetujemo vam, da vso prejeto zdravstveno dokumentacijo fotokopirajte, ter jo skrbno hranite skozi celoten potek zdravljenja, saj bo le ta predstavljala glavno dokazno gradivo, pri uveljavljanju odškodnine za nastale telesne poškodbe. Prav tako vam svetujemo, da pri obisku zdravnika pri bolečinah pretiravate, saj praviloma zdravniki “pozabijo” zapisati vse poškodbe.

Odškodnina že od 99 EUR

Potrebna dokumentacija, ki jo potrebujemo je:

ok Evropsko poročilo ali policijski zapisnik (za pridobitev policijskega zapisnika nas pokličete),

ok  poškodbeni listi, odpustni listi, razne napotnice, kartoni fizioterapij oz. vsa zdravstvena dokumentacija, bolniški listi, odločbe itd…,

ok  potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton, zdravniško potrdilo.

 

PODATKI ZA UVELJAVLJANJE ŠKODE IZ NASLOVA ZMANJŠANJA ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI

Ker morebitne utrpele poškodbe v prometni nesreči, tudi po zaključenem zdravljenju v večini primerov predstavljajo oviro tudi na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd. ) v obliki še vedno prisotnih bolečin oz. slabše gibljivost, vam priporočamo, da priložite med dokazila tudi naslednjo dokumentacijo:

ok Potrdilo o članstvu ( klub, društvo, zveza, glasbena šola …)

ok Potrdilo o vpisu ( srednja šola, fakulteta, … )

ok Potrdilo o lastništvu kmetijskih obratov ali površin

DOKUMENTACIJA ZA UVELJAVLJANJE IZPADA NA DOBIČKU/PLAČI

V primeru, da ste zaposleni, ter ste bili v času zdravljenja nezmožni za delo, boste kot dokazilo morali priložiti tudi naslednjo dokumentacijo:

ok  Dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS)

ok  Dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 2 ali 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo.

UVELJAVLJANJE MATERIALNE ŠKODE (ŠKODE NA STVAREH)

V primeru, da vam je v prometni nezgodi nastala materialna škoda, morate to zapisati na Evropsko poročilo ali povedati policistom na zapisnik. Materialno škodo oz. škodo na stvareh lahko uveljavljate na primer za: uničena oblačila, mobitel, osebni računalnik, itd. Za uveljavljanje škode na stvareh je potrebno priložiti kot dokazilo naslednjo dokumentacijo:

ok Slike poškodovanih predmetov

ok Račun za popravilo predmetov

Pomembno je da poškodovane stvari skrbno hranite do izplačila za materialno škodo, saj lahko zavarovalnica zahteva predložitev poškodovane stvari.

UVELJAVLJANJE STROŠKOV PREVOZA ZARADI ZDRAVLJENJA (KILOMETRINA)

Ker nastanejo v času zdravljenja tudi materialni stroški v obliki potnih stroškov zaradi vožnje v zdravstvene ustanove, na preglede, rehabilitacijo, lahko kot dokazilo o nastalih potnih stroških priložite tudi izračunano specifikacijo potnih stroškov. Se pravi, da za izračun potnih stroškov seštejete kilometrino, ki je bila prevožena od točke prebivališča do točke, kjer ste se zdravili ter skupni znesek pomnožite z zneskom 0,37 €/km.

ok  Izjava – Kilometrina (stroškovnik – prevoženi kilometri)

Odškodnina brez provizije

Odškodnina, Avtomobilska odgovornost

Kako ravnati v primeru prometne nesreče!

Za vas smo na kratko opisali kako morate ukrepati v primeru prometne nesreče, da bi dobili pravično odškodnino, ki vam pripada. V primeru nesreče ravnajte po spodnjih navodilih:

Odškodnina brez provizije

Prometna nesreča (AO) – pomeni prometno nezgodo v kateri ste bili le udeleženec prometne nezgode, niste pa zanjo bili krivi oz. niste bili vi povzročitelj prometne nezgode:

Na kratko:

ok  Zavarujte kraj dogodka

ok  Po potrebi pokličite policijo na 113 ali reševalce na 112 (v primeru telesnih poškodb ali storjene škode 3. osebam)

ok  Kraj dogodka slikajte (iz vseh kotov od blizu in od daleč)

ok  Izpolnite evropsko poročilo o nesreči ali si:

ok  Zapišite vse kontaktne podatke udeležencev prometne nezgode,

ok  Zapišite vse podatke udeleženih vozilih,

ok  Zapišite podatke o zavarovalnici in številko zavarovanja povzročitelja nesreče.

ok  Vsa dokazila skrbno hranite!!

Prometna nesreča (AO+) – pomeni prometno nezgodo v kateri ste bili udeleženec prometne nezgode in ste zanjo bili krivi oz. ste bili vi povzročitelj prometne nezgode.

Še dodatno:

ok Prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje in zavarovalna polica.

Nematerialna škoda in obisk pri zdravniku

Če se bolečine pojavijo takoj ali nekaj ur po nesreči, se nemudoma oglasite na nujno medicinsko pomoč ali počakajte in obiščite svojega osebnega zdravnika med delovnim časom!

okOdškodnina, Avtomobilska odgovornost AO

okOdškodnina, Avtomobilska odgovornost AO+ oz. AOplus

ok Tudi ta dokazila skrbno hranite!

Materialna škoda, kilometrina in Evropsko poročilo

Ali z drugimi besedami, če je prišlo samo do materialne škode, v celoti izpolnite obrazec “Evropsko poročilo o prometni nezgodi”. To morate narediti v vsakem primeru, saj se s tem izognete nepotrebnim zapletom pri uveljavljanju materialne škode pri zavarovalnici.

Zelo pomembno je, da so izpolnjeni vsi podatki, ter da obrazec podpišeta oba udeleženca. V polju opombe pa je nujno potrebno, da povzročitelj na svojem delu napiše, da priznava krivdo.

V kolikor se bolečine pojavijo kasneje, torej po nezgodi, pojdite nemudoma do svojega osebnega zdravnika v roku treh dni po prometni nesreči ali obiščite nujno medicinsko pomoč, saj v nasprotnem primeru zavarovalnice ne priznajo odškodnine, razen v posebnih primerih.

ok Izjava – Kilometrina (stroškovnik – prevoženi kilometri)

Nezgode s smrtnim izidom

Smrt svojca zaradi nezgode je težka. Če smo iskreni, ne samo na čustveni, temveč tudi na premoženjski ravni. In ravno zato, kakorkoli se zdi neverjetno, ima preminulo življenje v pravnem sistemu ceno pa čeprav bistveno prenizko. Do odškodnine so upravičeni vsi bližnji med katerimi je obstajala močnejša vez.

Na kratko:

ok  Mrliški list, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, kopije osebnih dokumentov upravičencev, katera policija je primer obravnavala, računi, podatki o povzročitelju.

Odškodnina
Call Now Button