Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

100% garancija na uspeh postopka!

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, kaj morate storiti vi?

okTakoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah (v kolikor tega niste storili že v postopku začasne vrnitve vozniškega dovoljenja).

ok Na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujete podatek, kje ste naročeni na zdravniški pregled in kdaj (datum), kopijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter pripišite telefonsko številko.


Kaj storimo mi?

ok Svetujemo vam od začetka postopka do konca.

ok Svetujemo pri izbiri zdravstvene ustanove.

ok Svetujemo kako se uspešno pripraviti na kontrolni zdravniški pregled.

ok Poskrbimo za pripravo predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, katera morate vložiti na sodišče tekom celotnega postopka.

ok Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek do 60,00 EUR)

ok Svetovanje pri zagovoru na sodišču.

Janko R.
Janko R.Slovenj Gradec, 03.08.2021
Read More
Pravo mi je povsem tuje. Pri začasnem odvzemu ste mi pomagali prebroditi vse te kolobocije. Sedaj bom bolj pazil na vozniško. Hvala vam!
Lana C.
Lana C.Tolmin, 25.07.2021
Read More
Prijavila sem se na kontrolni zdravniški pregled in ga opravila. Po napisanem predlogu mi niso odvzeli izpita. Storitev je res vredna vsakega centa.
Katja H.
Katja H.Koper, 07.06.2021
Read More
Ko sem dobila sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se mi je svet postavil na glavo. Izpit res potrebujem. Po kratkem iskanju na internetu sem vas našla in poklicala. Hvala za pomoč!
Miha F.
Miha F.Maribor, 28.05.2021
Read More
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mi vzeli izpit. Pri začasnem so me prijavili na kontrolni zdravniški in me nanj pripravili. Zaradi njih sem ga opravil. Res odlična storitev.
Previous
Next

Dodatno na željo stranke pripravimo:

okPritožba zoper sodbo ali sklep sodišča prve stopnje – Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - Pomembno

V postopku, ki se začne s prejemom sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se lahko ves čas postopka vozite, v kolikor pravočasno vložite predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Slednje ne velja v kolikor ste pred tem imeli začasni odvzem vozniškega dovoljenja in vam sodišče še ni vrnilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je mogoč kadar dosežete ali presežete 18 kazenskih točk (7 kazenskih točk za voznike začetnike), v dobi dveh let.

Po prejemu sklepa (opravilna številka se začne z EPVD – Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja), nas takoj o tem obvestite, saj je rok za vložitev predloga o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja 15 dni od prejema sklepa. V primeru, da ta rok zamude ostanete brez vozniškega dovoljenja in ga boste morali opravljati ponovno.

Možnosti za uspeh so odvisne predvsem od pravočasne vložitve predloga, ter od presoje sodišča, ki je odvisna od kvalitete napisanega Predloga za odlog izvršitve prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, saj mora biti predlog obrazložen in podprt z dokazi.

Postopek odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dovoljen, če ne pretečeta dve leti od konca zadnje preizkusne dobe ali drugače povedano, v  času 2 let po poteku preizkusne dobe lahko dosežete 17 kazenskih točk, če ponovno dosežete 18 kazenskih točk pa boste vozniško dovoljenje dokončno izgubili.

V postopku za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja storilec ne more biti upravičen do povračila stroškov zastopanja po zagovorniku oz. odvetniku.

Zdravniško spričevalo:

Takoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

Zdravniško spričevalo nam morate posredovati takoj ko ga prejmete, da vam podamo navodila, kako zdravniško spričevalo poslati na sodišče.

Zdravniško spričevalo nam obvezno pošljite tudi če kontrolnega zdravniškega pregleda niste opravili uspešno, saj je v tem primeru potrebno na sodišče poslati “Predlog za prekinitev postopka za dobo 1 leta”. V tem času pa morate ponovno opravljati kontrolni zdravniški pregled in ga znotraj tega časa poslati na sodišče.

Odvzem vozniškega dovoljenja

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

100% garancija na uspeh postopka!

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, kaj morate storiti vi?

okTakoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

okNa elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujete podatek, kje ste naročeni na zdravniški pregled in kdaj (datum), sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, vabilo in obdolžilni predlog, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka do konca postopka.

ok Svetujemo vam pri izbiri zdravstvene ustanove.

ok Svetujemo kako se uspešno pripraviti na kontrolni zdravniški pregled.

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Poskrbimo za pripravo predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja (Odvzem vozniške in postopek vrnitve) in za predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, katera morate vložiti na sodišče tekom celotnega postopka.

ok Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek do 260,00 EUR).

Boštjan E.
Boštjan E.Krško, 09.08.2021
Read More
Imel sem 15 točk zaradi bivših prekrškov. Ko sem ponesreči prevozil rdečo, so mi odvzeli vozniško. Po hitrem postopku so napisali predlog in ponovno se lahko vozim. Spoštovanje!
Pavel Z.
Pavel Z.Idrija, 14.07.2021
Read More
Prejšnji večer sem pokadil zvitek marihuane. Naslednje jutro so me ustavili in mi dali liziko.Ta je seveda pokazala prisotnost. Po opravljenem kontrolnem so mi vrnili vozniško. Hvala za vso pomoč.
Vesna S.
Vesna S.Vrhnika, 25.06.2021
Read More
Zaradi prehitre vožnje ob hitenju v službo sem dobila dovolj točk za odvzem. Ker sem zaposlena kot potnica, mi je izpit ključnega pomena. Vrnitev ste mi uredili za spoštljivo ceno. Zelo korektna in prijazna ekipa.
Karmen T.
Karmen T.Slovenske Konjice, 18.05.2021
Read More
Skoraj nikoli ne pijem in vozim. Po vračanju iz zabave, so me ustavili policisti. Napihala sem ravno za odvzem. Pri začasnem odvzemu ste mi pomagali rešiti izpit. Hvala vam!
Previous
Next

Dodatno na željo stranke pripravimo:

ok Pritožba zoper sodbo ali sklep sodišča prve stopnje – Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

ok Pritožba zoper delo policistov – Pritožba zoper delo policistov in pritožbeni postopek kot oblika nadzora nad delom policije se uporablja oz. se z njo lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo nekega dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog in ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Odvzem vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja – Pomembno

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja je mogoč ko storite prekršek za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk (7 za voznike začetnike).

Uspešnost postopka je odvisna predvsem od uspešno opravljenega kontrolnega zdravniškega pregleda, pravočasno vloženega, ter kvalitetno napisanega predloga podprtega z dokazi. Tisti, ki niso vešči prava, odsvetujemo urejanje postopka na lastno pest!

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja je zapleten postopek, saj policisti, tajnice na sodiščih, delavci na upravnih enotah in drugi modreci ne poznajo celotnega postopka za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja!

Do pravnomočnosti odločbe o prekršku lahko predlagate vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Pomembno je da nas o prekršku nemudoma obvestite, saj lahko le na tak način poskrbimo, da boste vozniško dovoljenje začasno prejeli nazaj v najkrajšem roku.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, se rešuje z vložitvijo Predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ki ga je potrebno vložiti čim hitreje saj lahko poteka ločeno od postopka o prekršku. Pomagamo vam lahko, da boste začasno odvzeto vozniško dovoljenje prejeli še preden postane sodba o prekršku pravnomočna. To pomeni, da se boste lahko pred končanim postopkom o prekršku že vozili z osebnim avtomobilom.

 

Zdravniško spričevalo:

Takoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

Zdravniško spričevalo nam morate posredovati takoj ko ga prejmete, da vam podamo navodila, kako zdravniško spričevalo poslati na sodišče.

Zdravniško spričevalo nam obvezno pošljite tudi če kontrolnega zdravniškega pregleda niste opravili uspešno, saj je v tem primeru potrebno na sodišče poslati “Predlog za prekinitev postopka za dobo 1 leta”. V tem času pa morate ponovno opravljati kontrolni zdravniški pregled in ga znotraj tega časa poslati na sodišče.

POMEMBNO OBVESTILO:

V ČASU KO VAM JE ZAČASNO ODVZETO VOZNIŠKO DOVOLJENJE SE NE VOZITE Z VOZILOM !!

Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vozila, ter tiste, ki jim je bil izrečen ukrep prepoved nadaljnje vožnje in začasni odvzem vozniškega dovoljenja.

Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Tu boste našli spisek lokacij, kjer sodišča hranijo zasežena vozila, ki jih policija zaseže zaradi storjenih hujših prekrškov.

Kontrolni zdravniški pregled

Kontrolni zdravstveni pregled

Vozniško dovoljenje boste z našo pomočjo dobili nazaj 100%.

Za uspeh postopka izdamo garancijo

Najhitreje boste prejeli nazaj vozniško dovoljenje, če se takoj naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu kontrolnih zdravniških pregledov, ki ga najdete na tej povezavi Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Cene zdravniškega pregleda so različne in se gibljejo od 150,00 EUR do 300,00 EUR (višina je odvisna od št kategorij za katere imate veljavno vozniško dovoljenje).

Nasvet za prijavo na kontrolni zdravniški pregled pri začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

  • Ker so čakalne dobe lahko dolge tudi do 2 meseca (velja predvsem za LJ, KP, NG, KR), se na kontrolni zdravniški pregled naročite takoj.

  • To storite tako, da pokličete zdravstveno ustanovo in se naročite na pregled. V kolikor vas bodo vprašali ali ste sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja že prejeli, odgovorite pozitivno, saj vas drugače ne bodo želeli naročiti na pregled.

  • Sklep boste prejeli najkasneje v roku 13 dni od dneva ko ste prekršek storili.

  • Tudi za nujne primere obstajajo rešitve !

Datum pregleda ter ustanovo kjer ste se naročili na kontrolni zdravniški pregled, nam pošljite na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si.

kontrolni zdravniški pregled

Uporabne novice:

Več o kontrolnem zdravstvenem pregledu si lahko preberete v novici Kontrolni zdravstveni pregledi, OBVESTILO VOZNIKOM. Kako se pripraviti na kontrolni zdravstveni pregled smo podrobneje opisali v novicah

Na kontrolnem zdravstvenem pregledu se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko vrne odvzeto vozniško dovoljenje.

Kaj potrebujete na kontrolnem zdravniškem pregledu?

ok Veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),

ok Zdravstveno kartico,

ok Sklep sodišča (sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sodbo sodišča),

ok Očala ali druge pripomočke, ki jih potrebujete za vožnjo

ok Gotovino.

ZAHTEVA ZA IZDAJO MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ok  Našim strankam individualno svetujemo in jih pripravimo na kontrolni zdravniški pregled.

ok  Izvidi krvnih testov lahko skrivajo marsikaj o našem zdravju, tudi stvari, ki jih niti sami ne vemo.

ok  Psihologi pa lahko na podlagi svojega opažanja izdajo mnenje, ki ni nujno pričakovano oz. pozitivno.

ok  Za tiste, ki kontrolnega zdravniškega pregleda niso opravili uspešno in morajo pregled ponoviti v roku 6 mesecev, 1 leta, 2, 3 ali 5 let in ne poznajo razloga, svetujemo, da vložijo Zahtevo za izdajo zdravstvene dokumentacije.

Uporabni nasveti:

V kolikor kontrolnega zdravniškega pregleda ne opravite, nas morate o tem nujno in takoj obvestiti, da se pravočasno vloži predlog za prekinitev postopka za odločanje o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

To se lahko predlaga za dobo največ 1 leta in je predlogu vseeno potrebno priložiti zdravniško spričevalo.

Kontrolni zdravniški pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko opravljate največ 1 mesec pred potekom starega zdravniškega spričevalo, drugače bo le to neveljavno.

Zdravniško spričevalo lahko sodišču predložite v roku 3 mesecev od datuma izdaje, drugače ne bo več veljavno.

Call Now Button