Cenik


Reševanje vozniškega dovoljenja
Strokovno svetovanje

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka oz. sodne takse

(prihranek do 260,00 €)

Priprava na Kontrolni zdravniški pregled

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Zahteva za izdajo zdravstvene dokumentacije

Ugovor zoper sodbo na podlagi 129.a člena ZP-1

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Priprava na zaslišanje

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka (največ 12 obrokov) *

Predlog za  nadomestitev  globe in stroškov postopka z delom v splošno korist,

družbeno koristno delo **

100% GARANCIJA


EPVD

99

Reševanje vozniškega dovoljenja

ZOVD

149

Reševanje vozniškega dovoljenja


TOP

ALL IN

199

Reševanje vozniškega dovoljenja


*  Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka

29,00 EUR

** Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z opravljanjem družbeno koristnih del oz. dela v splošno korist

29,00 EUR


Reševanje odvzetega vozilaIzberite svojo storitev

Ugovor za izročitev zaseženega vozila

izjava oškodovaca

Izjava kršitelja

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

*, **, ***

Enostavni

49

Celotni

99

Popolni

149

TOP

*  Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka

29,00 EUR

** Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z opravljanjem družbeno koristnih del oz. dela v splošno korist

29,00 EUR

*** Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

29,00 EUR


DruzbenoKoristnoDeloIzberite svojo storitev

Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka


Predlog za znižanje zakonsko določenih ur dela v splošno korist (poškodba, invalidnost, bolezni….)

Predlog javne ustanove, kjer želite opravljati delo (zaposlitev, šola…)

Pred potekom roka za plačilo

49

Po izdaji sklepa  o nadomestnem zaporu

99Zahteva za sodno varstvo

od 49,00 do 149,00 EUR


Pritožba

od 49,00 do 199,00 EUR


Pobuda za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti

od 149,00 do 249,00 EUR


Ustavna pritožba

od 199,00 do 499,00 EUR


Zahteva za izdajo zdravstvene dokumentacije

29,00 EUR


Pritožba zoper delo policista

29,00 EUR


Prijava informacijski pooblaščenki

29,00 EUR

OglasInfoKontakt

Call Now ButtonPokliči