Cenik

Reševanje vozniškega dovoljenja

Cenik - Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

EPVD OSNOVNI

99
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Priprava na kontrolni zdravniški pregled
 • Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
 • Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek do 230.00€)

EPVD POPOLNI

149
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar vsebuje paket EPVD OSNOVNI
 • Prijava na kontrolni zdravniški pregled
 • Prijava na rehabilitacijski program
TOP

Cenik - začasni odvzem vozniškega dovoljenja in Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

ZOVD OSNOVNI

149
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Priprava na kontrolni zdravniški pregled
 • Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
 • Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek do 230.00€)
 • Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja
 • Priprava na zaslišanje

ZOVD PRIHRANI

179
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar zajema paket ZOVD OSNOVNI
 • Predlog za nadomestitev globe in stroškov postopka z delom v splošno korist
 • Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka*

ZOVD POPOLNI

249
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar zajema paket ZOVD OSNOVNI
 • Prijava na kontrolni zdravniški pregled
 • Prijava na rehabilitacijski program
TOP

ZOVD POVRATNIK

349
 • 100% garancija
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar zajemata paketa ZOVD OSNOVNI in ZOVD POPOLNI
 • Priprava vseh potrebnih pritožb
 • Priprava vseh potrebnih ugovorov

Reševanje odvzetega vozila

OV OSNOVNI

99
 • Strokovno svetovanje
 • Ugovor za izročitev zaseženega vozila
 • Izjava lastnika vozila

OV POPOLNI

149
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar vsebuje paket OV OSNOVNI
 • Izjava kršitelja
Top

OV PRIHRANI

179
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar vsebuje paket OV POPOLNI
 • Predlog za izrek opomina namesto globe
 • Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

OV KRŠITELJ

69
 • Strokovno svetovanje
 • Oprostitev plačila stroškov postopka
 • Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka
 • Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z opravljanjem družbeno koristnih del oz. dela v splošno korist
 • Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Družbeno koristno delo

DKD OSNOVNI

49
 • Strokovno svetovanje
 • Izdelava predloga za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z opravljanjem druženo koristnih del

DKD NADOMESTNI ZAPOR

99
 • Strokovno svetovanje
 • Vse kar zajema DKD OSNOVNI
 • Predlog za družbeno koristno delo po prejemu sklepa o nadomestnem zaporu
Call Now Button