Začasni odvzem vozniškega dovoljenja Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Začasni odvzem vozila Forum Politika zasebnosti

Odvzem vozila

Odvzem motornega vozila! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila

100% odstotna uspešnost

Odvzem vozila, kaj morate storiti vi?

okPosredujte nam Potrdilo o zasegu vozila in Potrdilo o odvzemu registrskih tablic, ter opis dogodka, kot ste ga videli vi na info@zacasniodvzem.si,

ok Rok v katerem bo vozilo vrnjeno lastniku je odvisen predvsem od vaše odzivnosti! Praviloma v roku 1 do 2 tednov po vložitvi ugovora za izročitev začasno zaseženega vozil.

Kaj storimo mi?

ok Svetujemo vam od začetka postopka do konca.

ok Za vas izdelamo Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila (rok je 8 dni od prejema sklepa ali odredbe!)

okKasneje po potrebi izdelamo Predlog za izročitev začasno zaseženega vozila in/ali izjavo lastnika in/ali kršitelja (če se zamudi rok za Ugovor).

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Izdelamo Pritožbo na Višje sodišče (če so vsi ostali roki zamujeni).

ok Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek od 100,00 EUR dalje)

Taja O.
Taja O.Celje, 04.08.2021
Read More
Odvzeli so mi vozniško dovoljenje. Še vedno sem se vozila in spet so me ustavili. Tokrat so mi odvzeli še avto. Pri začasnem ste mi pomagali dobiti avto nazaj. Škoda, da nisem vedela za vas pri odvzemu izpita.
Dejan Š.
Dejan Š.Koper, 26.07.2021
Read More
Trikrat sem naredil hujši prekršek. Vzeli so mi motor. Ker mi ta veliko pomeni, sem si poiskal pomoč. Na srečo sem našel vas. Spet se lahko vozim.
Neja A.
Neja A.Nova Gorica, 17.06.2021
Read More
Kot privatnici so mi zaplenili delovni kombi. Po tem, ko ste spisali predlog, sem po kratkem postopku dobila kombi nazaj. V prihodnje bom še sodelovala z vami!
Blaž V.
Blaž V.Brežice, 21.05.2020
Read More
Odvzeli so mi avto. Mislil sem, da ga ne bom več videl. Prijatelj mi je priporočal začasni odvzem. Po kratkem pogovoru sem imel vse informacije, ki sem jih potreboval za vračilo avta. Super ste!
Previous
Next

Dodatno na željo stranke pripravimo:

ok Pritožba zoper sodbo ali sklep sodišča prve stopnje – Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

ok Pritožba zoper delo policistov – Pritožba zoper delo policistov in pritožbeni postopek kot oblika nadzora nad delom policije se uporablja oz. se z njo lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo nekega dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog in ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Odvzem vozila

Odvzem vozila - Pomembno

Prva in najhitrejša možnost zahtevati izročitev začasno zaseženega vozila je vložitev Ugovora na sklep o začasnem odvzemu vozila ali na Odredbo o začasnem odvzemu vozila. Rok za vložitev ugovora je 8 dni od prejema sklepa ali odredbe.

Hitrost postopka je odvisna predvsem od vaše odzivnosti (od 2 tedna do 2 meseca).

Za vrnitev vozila po zakonu je tudi nepomembno, ali lastnik vozilo potrebuje, ali ne. V kolikor gre za prvo kršitev cestno prometnih prekrškov te vrste, se mora vozilo vrniti lastniku.

Uspešnost postopka pa je odvisna predvsem od dokazovanja, ter od zaslišanja kršitelja in/ali lastnika začasno odvzetega vozila.

Oškodovanec (kršitelj ali lastnik) lahko na podlagi Zakona o prekrških in Kazenskega zakonika v postopku o prekršku, zahteva izročitev začasno zaseženega vozila še pred končanjem postopka o prekršku oz. pred izdajo sodbe v imenu ljudstva.

Kršitelj mora plačati vse stroške (dnevnina, ki je odvisna od velikosti in teže vozila, ter se giblje med 1,00 in 3,00 EUR na dan, ter strošek odvoza vozila od 50,00 do 250,00 EUR), ter stroške postopka (od 100.00 EUR dalje).

Preberite si tudi:

Začasni odvzem vozila – Sodišče, kadar ima oškodovanec dobre razloge za to oz. vloži kvalitetno napisan ugovor, začasno zaseženo vozilo vrne v 99% primerov.

Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila – Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvami, vpisanimi v vozniškem dovoljenju. To pomeni, da je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil, je telesno in duševno zmožen za vožnjo vozil in da ne uporablja vozniško dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik.

Kje so shranjena zasežena vozila s strani policije? – Tu boste našli spisek lokacij, kjer sodišča hranijo zasežena vozila, ki jih policija zaseže zaradi storjenih hujših prekrškov.

Call Now Button