Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Obročno plačilo globe in stroškov postopka

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka vložimo:

Kadar želimo prejeto globo in stroške postopka plačati na obroke!

Pogoji za vložitev predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev?

Rešitev je:

Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe ali opomina pred izvršbo (FURS), točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_ok Za vas izdelamo Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka - pomembno:

Predlog za obročno plačilo lahko vloži vsak. Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Obročno plačilo se lahko odobri največ na 12 obrokov (1 leto). Znesek najmanjšega obroka je za fizične osebe 20,00 EUR in za samostojne podjetnike, ter podjetja 200,00 EUR.

Obročno plačilo se lahko predlaga za globo, kot tudi za stroške postopka.

Najpogostejši stroški postopka so sodna taksa, strošek privedbe na sodišče, strošek odvzema predmetov in skladiščenja (odvzem motornega vozila), in strošek strokovnega pregleda (zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog ali zdravil).

Če zaprosite za obročno plačilo, je potrebno plačati celoten znesek globe (ni polovičke)!

V primeru, da zamudite s samo enim obrokom za plačilo globe in stroškov postopka, bo FURS za ves preostali del dolga, nemudoma nadaljeval izvršbo, kar pomeni, da vam bodo blokirali vse račune.

Zadnji rok (če zamudite vse zgornje roke) za vložitev Predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka je 8 dni od prejema Opomina pred davčno izvršbo s strani Finančne uprave RS oz. FURS-a.

  • za globe, ki jih izreka Policija na FURS Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: mb.fu@gov.si
  • za globe ostalih prekrškovnih organov (sodišča, mestna redarstva, inšpektorati….) na FURS Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota ali na elektronski naslov: ms.fu@gov.si