Odvzem vozniškega dovoljenja

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

100% garancija na uspeh postopka!

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, kaj morate storiti vi?

okTakoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

okNa elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujete podatek, kje ste naročeni na zdravniški pregled in kdaj (datum), sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, vabilo in obdolžilni predlog, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka do konca postopka.

ok Svetujemo vam pri izbiri zdravstvene ustanove.

ok Svetujemo kako se uspešno pripraviti na kontrolni zdravniški pregled.

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Poskrbimo za pripravo predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja (Odvzem vozniške in postopek vrnitve) in za predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, katera morate vložiti na sodišče tekom celotnega postopka.

ok Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek do 260,00 EUR).

Dodatno na željo stranke pripravimo:

ok Pritožba zoper sodbo ali sklep sodišča prve stopnje – Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

ok Pritožba zoper delo policistov – Pritožba zoper delo policistov in pritožbeni postopek kot oblika nadzora nad delom policije se uporablja oz. se z njo lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo nekega dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog in ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Odvzem vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja – Pomembno

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja je mogoč ko storite prekršek za katerega je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk (7 za voznike začetnike).

Uspešnost postopka je odvisna predvsem od uspešno opravljenega kontrolnega zdravniškega pregleda, pravočasno vloženega, ter kvalitetno napisanega predloga podprtega z dokazi. Tisti, ki niso vešči prava, odsvetujemo urejanje postopka na lastno pest!

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja je zapleten postopek, saj policisti, tajnice na sodiščih, delavci na upravnih enotah in drugi modreci ne poznajo celotnega postopka za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja!

Do pravnomočnosti odločbe o prekršku lahko predlagate vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Pomembno je da nas o prekršku nemudoma obvestite, saj lahko le na tak način poskrbimo, da boste vozniško dovoljenje začasno prejeli nazaj v najkrajšem roku.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja, se rešuje z vložitvijo Predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, ki ga je potrebno vložiti čim hitreje saj lahko poteka ločeno od postopka o prekršku. Pomagamo vam lahko, da boste začasno odvzeto vozniško dovoljenje prejeli še preden postane sodba o prekršku pravnomočna. To pomeni, da se boste lahko pred končanim postopkom o prekršku že vozili z osebnim avtomobilom.

Zdravniško spričevalo:

Takoj se naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenih zdravstvenih ustanovah.

Zdravniško spričevalo nam morate posredovati takoj ko ga prejmete, da vam podamo navodila, kako zdravniško spričevalo poslati na sodišče.

Zdravniško spričevalo nam obvezno pošljite tudi če kontrolnega zdravniškega pregleda niste opravili uspešno, saj je v tem primeru potrebno na sodišče poslati “Predlog za prekinitev postopka za dobo 1 leta”. V tem času pa morate ponovno opravljati kontrolni zdravniški pregled in ga znotraj tega časa poslati na sodišče.

POMEMBNO OBVESTILO:

V ČASU KO VAM JE ZAČASNO ODVZETO VOZNIŠKO DOVOLJENJE SE NE VOZITE Z VOZILOM !!

Vožnja brez vozniškega dovoljenja in odvzem vozila – Vožnja brez vozniškega dovoljenja je prepovedana vsem udeležencem prometa, ki nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil, ter tiste, ki jim je bil izrečen ukrep prepoved nadalnje vožnje in začasni odvzem vozniškega dovoljenja. V kolikor boste to naredili, vas bodo policisti čakal na poti v službo, na poti da najbližje trgovine ali na poti do najbližjega lokala, ter vam začasno odvzeli vozniško dovoljenje !

Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila – Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije – Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji.

Kje so shranjena zasežena vozila s strani policije? – Tu boste našli spisek lokacij, kjer sodišča hranijo zasežena vozila, ki jih policija zaseže zaradi storjenih hujših prekrškov.

Preberite si tudi:

Alkotest – Osnovni nasveti – Kaj storiti, ko vam policist odredi preizkus alkoholiziranosti oz. alkotest? – Osnovni nasveti – Zbrali nekaj pomembnih in uporabnih informacij, ki vam bodo pomagala pri odločitvah, kadar se znajdete v takšni situaciji.

Policija ima napravo za hitro ugotavljanje drog DrugWipe 6S – Slovenska policija je pričela z uporabljanjem naprave za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v telesu.

Kako se izogniti policijski kontroli DELUJE 100% – Dejstvo je da je Slovenija policijska država in večina Slovencev že ve, da na cesto le če je nujno potrebno, saj so policaji vedno in povsod. Z vožnjo po dnevi v kolikor spoštujete cestno prometne predpise, najverjetneje ne boste imeli težav. Popolnoma drugače je z vožnjo v večernih urah in ponoči.

Vožnja pod vplivom alkohola, globa in kazenske točke – V članku si lahko preberete vse o globi, stranskih sankcijah in poteku dogodka, ki se lahko konča le z globo in kazenskimi točkami ali se konča z odvzemom vozniškega dovoljenja.

Začasen odvzem vozniške in prepoved nadaljnje vožnje – Najpogostejši vzrok, da policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja, je psihofizično stanje voznika in prehitra vožnja.

Odvzem vozniške in postopek vrnitve – Po prejemu sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ali prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se morate prijaviti na zdravniški pregled pri eni od zdravstvenih ustanov, kjer opravljajo kontrolne zdravniške prglede voznikov. Praviloma to opravljajo na medicini dela, prometa in športa.

Prekršek v času preizkusne dobe, še je rešitev! – Ste storili prekršek v času preizkusne dobe v postopku, ki se začne z prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja? Še obstaja možnost, da obdržite vozniško dovoljenje, vendar je uspeh odvisen predvsem od okoliščin in teže samega prekrška, od vaše osebnosti in vašega življenja. Predvsem pa je odvisen od kvalitetno napisane pritožbe, oz. že od kvalitetno pripravljenega zagovora pri sodniku.

Call Now ButtonPokliči