Odvzem vozniškega dovoljenja

Kazalo vsebine

Odvzem vozniškega dovoljenja je najpogostejša posledica vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom drog in prehitre vožnje. Redkeje pride do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom zdravil, ali zavrnitve alkotesta ali hitrega testa na droge DrugWipe 6S.

Odvzema vozniškega dovoljenja je lahko tudi posledica storjenih več manjših prekrškov. Postopek prične sodišče z izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko prejme obvestilo, da je voznik dosegel ali presegel 18 kazenskih točk (vozniki začetniki 7).

Če želite preprečiti odvzem vozniškega dovoljenja morate opraviti kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem zdravstvenem izvajalcu in vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljevanja. Rok za vložitev predloga je do izdaje sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

01. Odvzem vozniškega dovoljenja - slika

Kaj morate storiti, da boste preprečili odvzem vozniškega dovoljenja?

Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik. Naročite se na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Na info@zacasniodvzem.si nam posredujte podatke o naročilu na kontrolni zdravniški pregled, dokumente od policije ali sodišča, ter svojo telefonsko številko.

Kako vam lahko pomagamo rešiti odvzeto vozniško dovoljenje?

Podpora skozi vse faze postopka: Naše storitve vam nudijo celovite rešitve in podporo v vseh fazah postopka reševanja vozniškega dovoljenja.

Finančne ugodnosti: V primeru izpolnjevanja pogojev lahko za vas predlagamo tudi:

Stopite v stik z nami še danes in dovolite, da vam pomagamo hitro in uspešno povrniti vaše vozniško dovoljenje. Z nami boste ponovno za volanom v najkrajšem možnem času.

Kdaj vam lahko policisti odvzamejo vozniško dovoljenje?

Policisti vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje, kadar v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov dosežete oziroma presežete 18 kazenskih točk. Za voznike začetnike je ta meja 7 kazenskih točk.

Kazenske točke v cestnem prometu se lahko izrečejo (samo) vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, oziroma vozniku, ki mu je vozniško dovoljenje začasno odvzeto.

Če policist ugotovi prekršek za 18 kazenskih točk na kraju samem, vam lahko takoj prepove nadaljnjo vožnjo in vam odvzame vozniško dovoljenje. Odvzem vozniškega dovoljenja, ki ga je na kraju izrekla policija, začne učinkovati takoj in velja do vročitve sklepa sodišča. Nadaljnjo vožnjo vam odsvetujemo, saj vam lahko policisti odvzamejo vozilo.

Vozniško dovoljenje pa vam lahko odvzame tudi sodišče, kadar prejme obvestilo, da ste v roku 2 let z manjšim prekrški dosegli ali presegli 18 kazenskih točk. V tem primeru je potrebno vložiti predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

V primeru, ko se prekršek ugotovi s tehničnim sredstvom ali na drug način ter voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju kršitve, o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola?

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo zaradi vožnje pod vplivom alkohola nad zakonsko dopustno mejo. Ta meja za običajne voznike kategorije B je 0,52 ali več miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l) oziroma nad 0,24 mg/l za voznike začetnike. Če policisti pri policijski kontroli ugotovijo, da presegate navedene vrednosti, vam bodo na licu mesta začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Pri izmerjeni vrednosti je potrebno upoštevati odstopanje naprave in mnenje Inštituta za sodno medicino (ISM):

 • +/- 0,05 mg/l od 0,06 mg/l do vključno 0,50 mg/l,
 • +/- 0,08 mg/l od 0,51 mg/l do vključno 0,90 mg/l,
 • +/- 0,12 mg/l od 0,91 mg/l do vključno 1,40 mg/l,
 • +/- 0,15 mg/l od 1,41 mg/l do vključno 1,80 mg/l,
 • +/- 0,20 mg/l od 1,81 mg/l do vključno 2,00 mg/l,
 • +/- 0,35 mg/l nad 2,01 mg/l.

Globe za vožnjo pod vplivom alkohola segajo od 300 EUR do najmanj 1.200 EUR, poleg tega se izrečejo kazenske točke, prepoved vožnje in/ali začasen odvzem vozniškega dovoljenja, ter pridržanje od 6 do 12 ur, če si ne uredite prevoza do doma.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi drog ali zdravil?

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom drog (marihuane, amfetaminov, metamfetaminov, kokaina, MDMA in opiatov), je mogoč kadar policisti ugotovijo prisotnost drog ali zdravil z uporabo hitrega testa na droge DrugWipe 6S. Če je prisotnost ugotovljena je predvidena globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja, lahko tudi pridržanje.

Po navodilih proizvajalca hitrega testa na droge DrugWipe 6s veljaven rezultat na indikatorju vedno pokaže 3 zaporedne rdeče črte, ne glede na to, ali je rezultat negativen ali pozitiven. Ob prisotnosti prepovedanih drog v organizmu po opravljenem testu indikator vedno pokaže vsaj eno rdeče obarvano črto ali več rdeče obarvanih črt, odvisno od tega, katere in koliko vrst droge je voznik zaužil.

Policist vozniku izroči Zapisnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, mu odvzame vozniško dovoljenje, ter prepove nadaljnjo vožnjo.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje?

Mlad voznik izgubi vozniško dovoljenje če prekorači hitrost:

 • v območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
 • v naselju za več kot 40 km/h – 1000 EUR + 9 kazenskih točk
 • zunaj naselja za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
 • na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 9 kazenskih točk

Ostali vozniki izgubijo vozniško dovoljenje če prekorači hitrost:

 • v območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
 • v naselju za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
 • zunaj naselja za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi zavrnitve preizkusa psihofizičnega stanja

Voznik ki mu policist odredi preizkus alkoholiziranosti ali hitri test na droge (DrugWipe 6s), je dolžan upoštevati navodila. V primeru zavrnitve preizkusa se vozniku prepove nadaljnja vožnja, ter se začasno odvzame vozniško dovoljenje. Voznik prav tako prejme 18 kazenskih točk in 1.200 EUR globe.

Če udeleženec zaradi zdravstvenega stanja ali drugega vzroka ne more opraviti preizkusa, mu  policist odredil strokovni pregled. Če zdravnik, ugotovi, da je voznik pod vplivom alkohola ali drog, mu policist prepove nadaljnjo vožnjo in začasno odvzame vozniško dovoljenje.

Za odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda se šteje poleg neposredne zavrnitve tudi oviranje ali onemogočanje izvedbe preizkusa s strani udeleženca.

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja

Kršitelju na kraju kjer je storil prekršek, policija takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje, ter izda potrdilo. Vozniško dovoljenje policija skupaj s predlogom za začasni odvzem in ostalimi dokazi pošlje na sodišče.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja velja dokler voznik ne vloži predloga za vrnitev vozniškega dovoljenja, ter od sodišča prejme sklep o vrnitvi vozniškega dovoljenja. Voznik mora za izdajo tega sklepa plačati 30,00 EUR sodne takse.

Kdaj boste prejel sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja?

Policija mora vse v zvezi s prekrškom poslati sodišču v roku 5 dni. Sodišče mora odločiti o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja v roku 8 dni od prejema zadeve. Slednje pomeni, da morate pošto s sodišča prejeti najkasneje v roku 13 dni od storjenega prekrška.

Po prejemu sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja imate 3 dni časa da vložite ugovor, če je to potrebno.

Kdaj lahko predlagate vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja?

Vrnitev odvzetega vozniškega vozniškega dovoljenja lahko sodišču predlagate, če ste psihično in fizično sposobni za vožnjo in uspešno opravite kontrolni zdravniški pregled, vložite predlog za vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja in z njim prepričate sodišče, da ne predstavljate grožnje zase in za ostale voznike, ter za voznike povratnike, če je minilo vsaj dve leti od konca zadnje preizkusne dobe.

Kdaj lahko vložite Ugovor v roku 3 dni na sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja?

Sodišče se pri odločanju o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja omeji na presojo, ali je podan utemeljen sum, da je kršitelj storil prekršek. Če kršitelj meni, da utemeljen sum ni podan, mora v roku 3 dni vložiti ugovor.

Vložitev ugovora nima povezave z reševanjem vozniškega dovoljenja, ugovor je namenjen  izpodbijanju vaše krivde za prekršek. Za obstoj utemeljenega suma zadošča nižja stopnja verjetnosti o resničnosti dejstev, kot za gotovost, ki je potrebna za izdajo sodbe.

Kakšne imate možnosti za uspeh postopka?

Uspeh postopka je v veliki meri odvisen od uspešno opravljenega kontrolnega zdravniškega pregleda, pravočasno vloženega, ter kvalitetno sestavljenega predloga, ki je podprt z ustreznimi dokazi. Za tiste, ki niso izkušeni na področju prava, močno odsvetujemo samostojno urejanje postopka!

Kdaj boste odvzeto vozniško dovoljenje prejeli nazaj?

Postopek vrnitve odvzetega vozniškega dovoljenja poteka ločeno od postopka o prekršku. Pod določenimi pogoji lahko zato sodišče vrne vozniško dovoljenje že pred zaključkom postopka ali izdajo sodbe. Vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja lahko pričakujete v roku 1 do 2 tednov po vložitvi celovitega predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja na sodišče.

V kolikor ne vložite predloga za vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja in postopek zaradi izgubljenega vozniškega dovoljenja traja dlje od 6 mesecev (zaradi vloženih ugovorov in pritožb) vam sodišče odvzeto vozniško dovoljene vrne po uradni dolžnosti.

Kje in kdaj lahko prevzamete vrnjeno vozniško dovoljenje?

Vrnjeno vozniško dovoljenje lahko prevzamete, prevzamete na upravni enoti, ki je izdala vozniško dovoljenje. to lahko storite takoj po prejemu sklepa o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. V kolikor vam starega vozniškega dovoljenja ne bodo vrnili, imejte s seboj 30,00 EUR za novo vozniško dovoljenje, ter novo sliko.

Ali boste potrebovali odvetniško pomoč pri reševanju vozniške?

Ne, postopek vrnitve odvzetega vozniškega dovoljenja je res zapleten, vendar je še vedno le prekršek, zato odvetnika pomoč ni obvezna. V postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja tudi niste upravičeni do povračila visokih odvetniških stroškov.

Kakšne imate možnosti, če sodišče predlog za vrnitev vozniške zavrne ali zavrže

Sodišče predlog zavrne, kadar voznik ne izpolnjuje pogojev za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Bodisi predlog ni dovolj dobro obrazložen ali niso bili priloženi vsi dokazi. Sodišče predlog zavrže kadar ni dovoljen.

V tem primeru imate možnost v roku 8 dni vložiti pritožbo zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Mnenja strank

Boštjan E.
Boštjan E.Krško, 09.01.2024
Read More
Imel sem 15 točk zaradi bivših prekrškov. Ko sem ponesreči prevozil rdečo, so mi odvzeli vozniško. Po hitrem postopku so napisali predlog in ponovno se lahko vozim. Spoštovanje!
Pavel Z.
Pavel Z.Idrija, 14.02.2024
Read More
Prejšnji večer sem pokadil zvitek marihuane. Naslednje jutro so me ustavili in mi dali liziko.Ta je seveda pokazala prisotnost. Po opravljenem kontrolnem so mi vrnili vozniško. Hvala za vso pomoč.
Vesna S.
Vesna S.Vrhnika, 25.11.2023
Read More
Zaradi prehitre vožnje ob hitenju v službo sem dobila dovolj točk za odvzem. Ker sem zaposlena kot potnica, mi je izpit ključnega pomena. Vrnitev ste mi uredili za spoštljivo ceno. Zelo korektna in prijazna ekipa.
Karmen T.
Karmen T.Slovenske Konjice, 18.11.2023
Read More
Skoraj nikoli ne pijem in vozim. Po vračanju iz zabave, so me ustavili policisti. Napihala sem ravno za odvzem. Pri začasnem odvzemu ste mi pomagali rešiti izpit. Hvala vam!
Previous
Next

Pošlji povpraševanje