Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je namenjen tistim, ki so upravičen do redne brezplačne pravne pomoči ali izpolnjujejo druge pogoje.

Vložimo ga, če izpolnjujemo pogoje za brezplačno pravno pomoč (BPP). Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi.

Pogoji za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Kadar izpolnjujemo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP)!

Rešitev je:

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_okZa vas izdelamo Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

Oprostitev plačila stroškov postopka - obvestilo:

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka lahko vloži tisti, ki njegov prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 3. 2023 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 465,34 EUR – 2x je 930,68 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Primer 3 članske družine (starša in 1 otrok):

  • Računa se povprečje zadnjih 3 mesecev
  • oče zasluži 1200,00 EUR/mesec, mati zasluži 700,00 EUR/mesec, otrok ne zasluži ničesar:
  • 1200,00 EUR + 700,00 EUR = 1900,00 EUR/mesec; deljeno s 3 (ker so 3 družinski člani) = 633,33 EUR/mesec na družinskega člana. Ker je to manj kot 930,68 EUR/mesec družina izpolnjuje pogoje. Povprečje se računa na zadnje 3 mesece.

Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Sodišče bo predlogu brezpogojno ugodilo, če je kršitelj prejemnik denarne socialne pomoči.

Najpogostejši stroški postopka so sodna taksa, strošek privedbe na sodišče, strošek odvzema predmetov in skladiščenja (odvzem motornega vozila), in strošek strokovnega pregleda (zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog ali zdravil).

V kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

Kontakt 031 019 176