Začasni odvzem vozniškega dovoljenja Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Začasni odvzem vozila Forum Politika zasebnosti

Pritožba – Radar

Plačilni nalog, obvestilo o prekršku ali odločbo o prekršku?

Ste prejeli plačilni nalog ali obvestilo o prekršku za prehitro vožnjo?

Niste vozili Vi?

….. Brez težav vas rešimo globe! Vendar morate ukrepati takoj, da zavarujete svoje pravice!

Zahteva za sodno varstvo ali izjava lastnika vozila

Zahteva za sodno varstvo (pritožba) zoper plačilni nalog je edino pravno sredstvo s katerim lahko uveljavljate svoje pravice v postopku o prekršku.

Postopek se prične s prejemom plačilnega naloga ali obvestila o prekršku.

Prekrškovni organ (policija ali mestno redarstvo) mora postopek začeti v roku 30 dni od dne ko je bil storjen prekršek, drugače je prekršek zastaral.

ok Plačilni nalog (na kraju prekrška) – Kršitelj mora vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni

ok Obvestilo o prekršku, plačilni nalogi ali odločba o prekšku (slika) – Lastnik mora podati izjavo o dejanskem kršitelju ali dokazati, da tega prekrška ni storil on (alibi) v roku 5 dni

ok Zastaranje (slika) – Kršitelj oziroma lastnik vozila mora vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni

Plačilni nalog ali obvestilo o prekršku, kaj morate storiti vi?

ok Na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujete plačilni nalog ali obvestilo o prekršku (z vsemi prilogami), ter pripišite kdaj ste dokument prejeli.


Kaj storimo mi?

ok Svetujemo vam od začetka postopka do konca.

ok Svetujemo pri izbiri dokazov v vašo korist.

ok Poskrbimo za pripravo Zahteve za sodno varstvo ali izjave lastnika vozila.

ok Svetujemo in pripravimo zagovor za sodišču.

Dodatno na željo stranke pripravimo:

ok Pritožba zoper delo policistov – Pritožba zoper delo policistov in pritožbeni postopek kot oblika nadzora nad delom policije se uporablja oz. se z njo lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo nekega dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog in ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Pritožba - Radar

Pomembno obvestilo!

Kršitelj lahko v primeru, da meritve niso bile opravljene po predpisanem postopku vloži zahtevo za sodno varstvo, ki mora biti obrazložena, ter podprta z dokazi.

Lastnik vozila, ki je prejel plačilni nalog (slika), lahko v primeru, da vozila ni vozil on, sodišču predlaga dokaze o dejanskem kršitelju ali predlaga dokaze s katerimi dokaže da tega prekrška ni storil on (alibi).

Kršitelj oz. lastnik vozila lahko doseže, da prekrškovni organ, ki je izdal plačilni nalog, tega odpravi, ter izda nov plačilni nalog dejanskemu kršitelju ali postopek o prekršku ustavi (alibi).

Kadar prekrškovni organ postopek ustavi, lastniku vozila ni potrebno plačati globe, prav tako ne prejme kazenskih točk.

Vendar pozor! Ukrepati je potrebno takoj, ko lastnik vozila prejme ali plačilni nalog (8 dni) ali obvestilo o prekršku (rok 5 dni), prekrškovnega organa, ki je dokument izdal.

Zakaj nas morate poklicati takoj?

Zato ker je potrebno znotraj predpisanega roka pridobiti vsa dokazila, ki potrjujejo vaše navedbe, ter jih posredovati prekrškovnemu organu (Pogodba o zaposlitvi, popis delovnih ur, potni nalog za službeno potovanje, rezervacija hotela/letalske karte, izjave prič…).

Če zamudite rok, svojih pravic ne boste mogli več uveljavljati!

Call Now Button