Pritožba – Radar

Ste prejeli plačilni nalog za prehitro vožnjo?

Niste vozili Vi?

….. Brez težav vas rešimo globe! Vendar morate ukrepati takoj, da zavarujete svoje pravice!


Pritožba – Radar – Vozilo je vozil vaš zaposleni – prenos globe


Le z ugovorom zoper plačilni nalog ali izjavo kršitelja lahko globo, ter kazenske točke prenesete na osebo, ki je dejansko storila prekršek.

Drugače se vam kaj kmalu lahko zgodi, da boste zaradi spora z delavcem morali globo poravnati vi!

Pritožba – Radar – Vozilo je vozil vaš znanec ali prijatelj – prenos globe

 

Velja podobno kot za zaposlene, vendar je tu veliko večja možnost, da prijatelj ne bo želel poravnati globe in boste prejeli zraven globe tudi njegove kazenske točke.

 

V naj slabšem primeru lahko tudi ostanete brez vozniškega dovoljenja, v kolikor je prekršek hujše narave in za njega prejmete 18 kazenskih točk. Takrat lahko pride tudi do odvzema vozniškega dovoljenja!

 

Pritožba – Radar – Vozilo je vozil družinski član – brez plačila globe

 

V takšnem primeru VAM NI POTREBNO PLAČATI GLOBE! Ker vozila niste vozili vi, vam krivde za prekršek ne morejo dokazati.

Vi morate dokazati z veliko stopnjo verjetnosti, da vozila res niste vozili.

 

 


Pritožba – Radar – 30 dnevni rok za pregon je potekel – kazen je zastarala


V takšnem primeru VAM NI POTREBNO PLAČATI GLOBE! Ker je rok za izdajo plačilnega naloga potekel, pomeni, da je pregon zastaral!


Če ne boste ukrepali takoj, bo prepozno!

Pomembno obvestilo!

Lastnik vozila, ki je prejel plačilni nalog za plačilo globe, ter stransko sankcijo kazenskih točk, lahko v primeru, da vozila ni vozil on, sodišču predlaga dokaze o dejanskem kršitelju. S tem lastnik vozila doseže, da organ, ki je izdal plačilni nalog, tega odpravi, ter izda nov plačilni nalog dejanskemu kršitelju.

Vendar pozor! Ukrepati je potrebno takoj, ko lastnik vozila prejme ali plačilni nalog (rok 8 dni) ali Obvestilo o prekršku (rok 5 dni), prekrškovnega organa, ki je dokument izdal.

Zakaj nas morate poklicati takoj?

Zato ker je potrebno znotraj predpisanega roka pridobiti vsa dokazila, ki potrjujejo vaše navedbe, ter jih posredovati prekrškovnemu organu (Pogodba o zaposlitvi, popis delovnih ur, potni nalog za službeno potovanje, rezervacija hotela/letalske karte, izjave prič…).

Če zamudite rok, svojih pravic ne boste mogli več uveljavljati!


Lastnik vozila oz. kršitelj pa lahko vloži tudi predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Ali