Začasni odvzem vozniškega dovoljenja Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Začasni odvzem vozila Forum Politika zasebnosti

Obrazec za povpraševanje – Oprostitev plačila stroškov postopka in Družbeno koristno delo (OPSP in DKD)

Do poteka roka za plačilo se lahko predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Probacijska enota in delo v splošno korist oz. družbeno koristno delo po Zakonu o prekrških.

Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti.

Najpogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ter vožnja pod vplivom drog.

Kršitelj lahko do poteka roka za plačilo globe vloži predlog za obročno plačilo globe pri sodišču ali po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, to je novost.

Promet je lahko zelo nepredvidljiv. Zaradi tega, se lahko kaj hitro ujamemo v situaciji, katere nismo načrtovali. Eden izmed takšnih dogodkov je odvzem izpita.

Postopek se lahko začne samostojno ali pa je nadaljevalni postopek, po postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

Call Now Button