Začasni odvzem vozniškega dovoljenja Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Začasni odvzem vozila Forum Politika zasebnosti

Obrazec za povpraševanje – Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka (OPGSP)

Kršitelj lahko do poteka roka za plačilo globe vloži predlog za obročno plačilo globe pri sodišču ali po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, to je novost.

Probacijska enota in delo v splošno korist oz. družbeno koristno delo po Zakonu o prekrških.

Do poteka roka za plačilo se lahko predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti.

Najpogostejši razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja so težji prekrški, kot na primer alkotest, ter vožnja pod vplivom drog.

Promet je lahko zelo nepredvidljiv. Zaradi tega, se lahko kaj hitro ujamemo v situaciji, katere nismo načrtovali. Eden izmed takšnih dogodkov je odvzem izpita.

Postopek se lahko začne samostojno ali pa je nadaljevalni postopek, po postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

Zapustitev kraja nesreče ima lahko zelo hude posledice, ki lahko dolgoročno negativno vplivajo na življenje tako ponesrečenega kot pobeglega

Zaseg motornega vozila s strani policije je vedno pogostejši postopek, največkrat zaradi poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Call Now Button