Naloge

Varna vožnja

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo


Tečaj varne vožnje je primeren za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola in drog.

Tečaj varne vožnje pa je primerne tudi za voznike, ki z udeležbo na varni vožnji želijo uveljavljati izbris štirih kazenskih točk. Cena varne vožnje je od 250,00 EUR.


ORGANIZACIJE, POOBLAŠČENE ZA IZVAJANJE PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

-> glej prilogo.


Pri nas ne sprejemamo naročil za varno vožnjo in je tudi ne izvajamo!


Za koga je program varne vožnje primeren:

1. Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog in jo v program napoti sodišče po zdravstvenem pregledu.

2. Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.

3. Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima od vključno 4 do vključno 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Pomembno je tudi vedeti da potrdilo velja samo 3 mesece.