Naloge

Varna vožnja

Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Tečaj varne vožnje je primeren za voznike, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola in drog.

Tečaj varne vožnje pa je primerne tudi za voznike, ki z udeležbo na varni vožnji želijo uveljavljati izbris štirih kazenskih točk. Cena varne vožnje je od 250,00 EUR.


ORGANIZACIJE, POOBLAŠČENE ZA IZVAJANJE PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

-> glej prilogo.


Za koga je program varne vožnje primeren:

1. Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu .

2. Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima od vključno 4 do vključno 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog in želi izbrisati 4 KT. Pomembno je tudi vedeti da potrdilo velja samo 3 mesece.

Kdaj na varno vožnjo za ponovno opravljanje vozniškega izpita?

Oseba lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po 6 mesecih od izvršitve odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Če je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prej kot v 2 letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja ali v dobi 1 leta po poteku preizkusne dobe pa šele po 1 letu od izvršitve odločbe.

Oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku (KZ-1), lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

Varna vožnja
Call Now ButtonPokliči