Kontrolni zdravniški pregled

Kontrolni zdravstveni pregled

Vozniško dovoljenje boste z našo pomočjo dobili nazaj 100%.

Za uspeh postopka izdamo garancijo

Najhitreje boste prejeli nazaj vozniško dovoljenje, če se takoj naročite na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu kontrolnih zdravniških pregledov, ki ga najdete na tej povezavi Seznam pooblaščenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Cene zdravniškega pregleda so različne in se gibljejo od 150,00 EUR do 300,00 EUR (višina je odvisna od št kategorij za katere imate veljavno vozniško dovoljenje).

Nasvet za prijavo na kontrolni zdravniški pregled pri začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja:

  • Ker so čakalne dobe lahko dolge tudi do 2 meseca (velja predvsem za LJ, KP, NG, KR), se na kontrolni zdravniški pregled naročite takoj.

  • To storite tako, da pokličete zdravstveno ustanovo in se naročite na pregled. V kolikor vas bodo vprašali ali ste sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja že prejeli, odgovorite pozitivno, saj vas drugače ne bodo želeli naročiti na pregled.

  • Sklep boste prejeli najkasneje v roku 13 dni od dneva ko ste prekršek storili.

  • Tudi za nujne primere obstajajo rešitve !

Datum pregleda ter ustanovo kjer ste se naročili na kontrolni zdravniški pregled, nam pošljite na elektronski naslov info@zacasniodvzem.si.

kontrolni zdravniški pregled

Uporabne novice:

Več o kontrolnem zdravstvenem pregledu si lahko preberete v novici Kontrolni zdravstveni pregledi, OBVESTILO VOZNIKOM. Kako se pripraviti na kontrolni zdravstveni pregled smo podrobneje opisali v novicah

Na kontrolnem zdravstvenem pregledu se ugotavlja ali je voznik telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se mu lahko vrne odvzeto vozniško dovoljenje.

Kaj potrebujete na kontrolnem zdravniškem pregledu?

ok Veljavni osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),

ok Zdravstveno kartico,

ok Sklep sodišča (sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja ali sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali sodbo sodišča),

ok Očala ali druge pripomočke, ki jih potrebujete za vožnjo

ok Gotovino.

ZAHTEVA ZA IZDAJO MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

ok  Našim strankam individualno svetujemo in jih pripravimo na kontrolni zdravniški pregled.

ok  Izvidi krvnih testov lahko skrivajo marsikaj o našem zdravju, tudi stvari, ki jih niti sami ne vemo.

ok  Psihologi pa lahko na podlagi svojega opažanja izdajo mnenje, ki ni nujno pričakovano oz. pozitivno.

ok  Za tiste, ki kontrolnega zdravniškega pregleda niso opravili uspešno in morajo pregled ponoviti v roku 6 mesecev, 1 leta, 2, 3 ali 5 let in ne poznajo razloga, svetujemo, da vložijo Zahtevo za izdajo zdravstvene dokumentacije.

Uporabni nasveti:

V kolikor kontrolnega zdravniškega pregleda ne opravite, nas morate o tem nujno in takoj obvestiti, da se pravočasno vloži predlog za prekinitev postopka za odločanje o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

To se lahko predlaga za dobo največ 1 leta in je predlogu vseeno potrebno priložiti zdravniško spričevalo.

Kontrolni zdravniški pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko opravljate največ 1 mesec pred potekom starega zdravniškega spričevalo, drugače bo le to neveljavno.

Zdravniško spričevalo lahko sodišču predložite v roku 3 mesecev od datuma izdaje, drugače ne bo več veljavno.

Naloge

Call Now ButtonPokliči