Vprašalnik o zdravniškem pregledu

Vprašalnik o zdravniškem pregledu

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Obročno plačilo globe in stroškov postopka

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka vložimo:

Kadar želimo prejeto globo in stroške postopka plačati na obroke!

Pogoji za vložitev predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev?

Rešitev je:

Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe ali opomina pred izvršbo (FURS), točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_ok Za vas izdelamo Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka - pomembno:

Predlog za obročno plačilo lahko vloži vsak. Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Obročno plačilo se lahko odobri največ na 12 obrokov (1 leto). Znesek najmanjšega obroka je za fizične osebe 20,00 EUR in za samostojne podjetnike, ter podjetja 200,00 EUR.

Obročno plačilo se lahko predlaga za globo, kot tudi za stroške postopka.

Najpogostejši stroški postopka so sodna taksa, strošek privedbe na sodišče, strošek odvzema predmetov in skladiščenja (odvzem motornega vozila), in strošek strokovnega pregleda (zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog ali zdravil).

Če zaprosite za obročno plačilo, je potrebno plačati celoten znesek globe (ni polovičke)!

V primeru, da zamudite s samo enim obrokom za plačilo globe in stroškov postopka, bo FURS za ves preostali del dolga, nemudoma nadaljeval izvršbo, kar pomeni, da vam bodo blokirali vse račune.

Zadnji rok (če zamudite vse zgornje roke) za vložitev Predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka je 8 dni od prejema Opomina pred davčno izvršbo s strani Finančne uprave RS oz. FURS-a.

 • za globe, ki jih izreka Policija na FURS Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: [email protected]
 • za globe ostalih prekrškovnih organov (sodišča, mestna redarstva, inšpektorati….) na FURS Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota ali na elektronski naslov: [email protected]

Predlog za družbeno koristno delo

Predlog za opravljanje družbeno koristnega dela, namesto plačila globe

Predlog za nadomestitev plačila globe stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo, je namenjen tistim, ki so upravičen do redne brezplačne pravne pomoči ali izpolnjujejo druge pogoje.

Vložimo ga, če izpolnjujemo pogoje za brezplačno pravno pomoč (BPP). Predlog za nadomestitev plačila globe stroškov postopka z delom v splošno korist je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi.

Pogoji za vložitev predloga za družbeno koristno delo:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Kadar izpolnjujemo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP)!

Rešitev je:

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_ok Za vas izdelamo Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo.

ok Predlagamo znižanje števila ur del, ki jih morate opraviti po zakonu, če izpolnjujete pogoje (bolezen, invalidnost, druge omejitve…).

ok  Predlagamo področje dela za katerega ste usposobljeni (zaposlitev, izobrazba, šola, hobi…),

Predlog za družbeno koristno delo - obvestilo:

Predlog za opravljanje družbeno koristnih del lahko vloži tisti, ki njegov prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 3. 2023 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 465,34 EUR – 2x je 930,68 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Primer 3 članske družine (starša in 1 otrok):

 • Računa se povprečje zadnjih 3 mesecev
 • oče zasluži 1200,00 EUR/mesec, mati zasluži 700,00 EUR/mesec, otrok ne zasluži ničesar:
 • 1200,00 EUR + 700,00 EUR = 1900,00 EUR/mesec; deljeno s 3 (ker so 3 družinski člani) = 633,33 EUR/mesec na družinskega člana. Ker je to manj kot 930,68 EUR/mesec družina izpolnjuje pogoje. Povprečje se računa na zadnje 3 mesece.

Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Sodišče bo predlogu brezpogojno ugodilo, če je kršitelj prejemnik denarne socialne pomoči.

Predloga ni mogoče vložiti, če globa in stroški postopka skupaj ne presegajo 300,00 EUR.

Če zaprosite za opravljanje družbeno koristnih del (in/ali stroškov postopka), je potrebno plačati celoten znesek globe (ni polovičke)!

Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 EUR globe in stroškov postopka določi eno uro dela. Delo lahko traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok v katerem mora biti delo opravljeno, pa ne sme biti daljši od 6 mesecev.

Sodišče lahko oceni, da obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, da število ur del v splošno korist, zviša ali zniža za največ 1/3, vendar ne na manj kot 30 in več kot 400 ur.

Če storilec opravi dela v splošno korist v celoti, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.

Če storilec dela ne opravi ali se delu izmika ali ga opravi le delno, sodišče nadaljuje s postopkom in izda sklep o nadomestnem zaporu, pri čemer se obdobje zapora skrajša sorazmerno z urami opravljenega dela.

Če izpolnjujete pogoje za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo, hkrati izpolnjujete tudi pogoje za oprostitev plačila stroškov postopka.

V kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

Odvzem vozila

Odvzem motornega vozila! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

Odvzem vozila

Kaj morate storiti vi?

 • Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.
 • Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete Potrdilo o zasegu vozila in Potrdilo o odvzemu registrskih tablic, ter opis dogodka, kot ste ga videli vi, ter pripišite telefonsko številko.
 • Posredujte nam Potrdilo o zasegu vozila in Potrdilo o odvzemu registrskih tablic, ter opis dogodka, kot ste ga videli vi na [email protected],
 • Rok v katerem bo vozilo vrnjeno lastniku je odvisen predvsem od vaše odzivnosti! Praviloma v roku 1 do 2 tednov po vložitvi ugovora za izročitev začasno zaseženega vozila.

Kaj storimo mi?

 • Svetujemo vam od začetka postopka do konca.
 • Glede na razlog za odvzem vozila, vam svetujemo priti kako najhitreje do zaseženega vozila. Svetujemo tako lastniku vozila, kot kršitelju.
 • Za vas izdelamo Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila in za kršitelja izjavo.
 • Predlog za izrek opomina namesto globe.
 • Po potrebi vas pripravimo na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.
 • Pripravimo pritožbo na Višje sodišče (če ste postopek neupešno vodili sami ali nekdo drug).
 • Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek od 100,00 EUR dalje)
Taja O.
Taja O.Celje, 04.08.2021
Read More
Odvzeli so mi vozniško dovoljenje. Še vedno sem se vozila in spet so me ustavili. Tokrat so mi odvzeli še avto. Pri začasnem ste mi pomagali dobiti avto nazaj. Škoda, da nisem vedela za vas pri odvzemu izpita.
Dejan Š.
Dejan Š.Koper, 26.07.2021
Read More
Trikrat sem naredil hujši prekršek. Vzeli so mi motor. Ker mi ta veliko pomeni, sem si poiskal pomoč. Na srečo sem našel vas. Spet se lahko vozim.
Neja A.
Neja A.Nova Gorica, 17.06.2021
Read More
Kot privatnici so mi zaplenili delovni kombi. Po tem, ko ste spisali predlog, sem po kratkem postopku dobila kombi nazaj. V prihodnje bom še sodelovala z vami!
Blaž V.
Blaž V.Brežice, 21.05.2020
Read More
Odvzeli so mi avto. Mislil sem, da ga ne bom več videl. Prijatelj mi je priporočal začasni odvzem. Po kratkem pogovoru sem imel vse informacije, ki sem jih potreboval za vračilo avta. Super ste!
Previous
Next

Odvzem vozila - Pomembno

Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila je mogoče vložiti vedno. Rok za vložitev je 8 dni (priporočljivo ga je vložiti takoj po prejemu odredbe o začasnem zasego vozila).

Hitrost postopka je odvisna predvsem od vaše odzivnosti (od 2 tedna z našo pomočjo oz. do 2 meseca po redni sodni poti).

Možnosti za uspeh so odvisne predvsem od kvalitetno napisanega ugovora, podprtega z dokazi. Tisti, ki niso vešči prava, odsvetujemo urejanje postopka na lastno pest!

Oškodovanec (lastnik) lahko vedno zahteva vrnitev začasno zaseženega vozila še pred končanjem postopka o prekršku oz. pred izdajo sodbe v imenu ljudstva.

Kršitelj mora plačati vse stroške postopka (dnevnina, ki je odvisna od velikosti in teže vozila, ter se giblje med 2,00 in 3,00 EUR na dan, ter strošek odvoza vozila od 50,00 do 250,00 EUR), ter sodno takso (od 100.00 EUR dalje).

Predlogi