Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Kazalo vsebine

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je lahko nadaljevanje postopka odvzema vozniškega dovoljenja ali posledica storjenih več manjših prekrškov. Postopek prične sodišče z izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko prejme obvestilo, da je voznik dosegel ali presegel 18 kazenskih točk (vozniki začetniki 7).

Če želite preprečiti odvzem vozniškega dovoljenja, morate opraviti kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in vložiti predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja v roku 15 dni.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Kaj morate storiti, da boste preprečili prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja?​

Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik. Naročite se na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Na [email protected] nam posredujte podatke o naročilu na zdravniški pregled, dokumente od policije ali sodišča, ter svojo telefonsko številko.

Kako vam lahko pomagamo rešiti odvzeto vozniško dovoljenje?

Podpora skozi vse faze postopka: Naše storitve vam nudijo celovite rešitve in podporo v vseh fazah postopka reševanja vozniškega dovoljenja.

Prijava in priprava na kontrolni zdravniški pregled: Z veseljem vam pomagamo pri izbiri najboljše zdravstvene ustanove, ter vam svetujemo, kako se pripraviti na kontrolni zdravniški pregled, da bodo izvidi ustrezni.

Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja: Za vas pripravimo predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter vas po potrebi pripravimo vas na zaslišanje na sodišču ali sestavimo zagovor.

Finančne ugodnosti: V primeru izpolnjevanja pogojev lahko za vas predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka, tako lahko prihranite 30,00 EUR in več.

Stopite v stik z nami še danes in dovolite, da vam pomagamo hitro in uspešno povrniti vaše vozniško dovoljenje. Z nami boste ponovno za volanom v najkrajšem možnem času.

Pogosta vprašanja o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja

V nadaljevanju so zbrali nekaj pogostih vprašanj na temo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, kdaj in zakaj vam vozniško dovoljenje preneha veljati, kako poteka postopek odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in veliko več.

Kako pride do prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja nastopi v dveh situacijah: bodisi kot nadaljevanje postopka začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, bodisi kot posledica storjenih več manjših prekrškov v cestnem prometu.

Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko organ pristojen za vodenje evidence kazenskih točk obvesti sodišče, da je voznik v dveh letih dosegel ali presegel 18 kazenskih točk ali 7 za voznika začetnika.

Kdaj je mogoče predlagati odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Predlog za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je mogoče vložiti v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zamuda roka pomeni, da ste ostali brez vozniškega dovoljenja.

Ostali pogoji za vložitev predloga za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja so, da sodišče prepričate, da niste nevaren voznik in je od vas za pričakovati, da se prekrški ne bodo ponavljali. Pomembno je tudi da izkažete korekten odnos do storjenih prekrškov, ter da opravite kontrolni zdravniški pregled.

Kdaj ni mogoče predlagati odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne more predlagati voznik, če ne opravi kontrolnega zdravniškega pregleda. Odložitve ni mogoče predlagati tudi povratnikom, pri katerih še ni minilo 2 leti od konca zadnje preizkusne dobe.

Kdaj sodišče ugodi predlogu za odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Sodišče sme odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pod pogojem, da storilec v času, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev in ne daljši od 2 let, ne stori hujšega prekrška, ter izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih (kontrolni zdravniški pregled, rehabilitacijski program).

Kakšne so možnosti za uspeh postopka?

Uspeh postopka je v veliki meri odvisen od uspešno opravljenega kontrolnega zdravniškega pregleda, pravočasno vloženega, ter kvalitetno sestavljenega predloga, ki je podprt z ustreznimi dokazi. Za tiste, ki niso izkušeni na področju prava, močno odsvetujemo samostojno urejanje postopka!

Kdaj lahko pričakujem odgovor na vložen predlog za odložitev odvzema vozniške?

Odgovor na vložen predlog za odložitev odvzema vozniškega dovoljenja lahko od sodišča pričakujete od 2 tedna do 4 mesece, redkeje dlje. Postopek po zakonu ni nujen, kot v primeru začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, zato si določena sodišča oz. sodniki pri tem postopku vzamejo čas za odgovor.

Ali bom potrebovali odvetniško pomoč?

Ne, postopek vrnitve vozniškega dovoljenja je res zapleten, vendar je še vedno le prekršek, zato odvetnika pomoč ni obvezna. V postopku prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja niste upravičeni do povračila odvetniških stroškov, prav tako niste upravičeni do brezplačne pravne pomoči.

Ali se lahko vozim po prejemu sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja?

V kolikor je predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja vložen pravočasno, se kazen ne izvrši. To pomeni, da se lahko ves čas postopka vozite.

Slednje ne velja v kolikor ste pred tem imeli začasni odvzem vozniškega dovoljenja in vam sodišče še ni vrnilo začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

Katere obveznosti lahko določi sodišče v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniške?

Obveznosti, ki jih sodišče določi sta udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v rehabilitacijskem programu, ter da voznik v času preizkusne dobe, ki lahko traja od 6 mesecev do 2 let ne naredi hujšega prekrška.

Kdaj lahko sodišče prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Sodišče prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja če voznik v času preizkusne dobe stori hujši prekršek, oziroma ne izpolni obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih (rehabilitacijski program).

Mnenja strank

Janko R.
Janko R.Slovenj Gradec, 03.03.2024
Read More
Pravo mi je povsem tuje. Pri začasnem odvzemu ste mi pomagali prebroditi vse te kolobocije. Sedaj bom bolj pazil na vozniško. Hvala vam!
Lana C.
Lana C.Tolmin, 25.01.2024
Read More
Prijavila sem se na kontrolni zdravniški pregled in ga opravila. Po napisanem predlogu mi niso odvzeli izpita. Storitev je res vredna vsakega centa.
Katja H.
Katja H.Koper, 07.01.2024
Read More
Ko sem dobila sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, se mi je svet postavil na glavo. Izpit res potrebujem. Po kratkem iskanju na internetu sem vas našla in poklicala. Hvala za pomoč!
Miha F.
Miha F.Maribor, 28.12.2023
Read More
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mi vzeli izpit. Pri začasnem so me prijavili na kontrolni zdravniški in me nanj pripravili. Zaradi njih sem ga opravil. Res odlična storitev.
Previous
Next

Odvzem vozniškega dovoljenja

Kazalo vsebine

Odvzem vozniškega dovoljenja je najpogostejša posledica vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom drog in prehitre vožnje. Redkeje pride do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom zdravil.

Če želite preprečiti odvzem vozniškega dovoljenja morate opraviti kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem zdravstvenem izvajalcu in vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljevanja.

01. Odvzem vozniškega dovoljenja - slika

Kaj morate storiti, da boste preprečili odvzem vozniškega dovoljenja?

Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik. Naročite se na kontrolni zdravniški pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Na [email protected] nam posredujte podatke o naročilu na zdravniški pregled, dokumente od policije ali sodišča, ter svojo telefonsko številko.

Kako vam lahko pomagamo rešiti odvzeto vozniško dovoljenje?

Podpora skozi vse faze postopka: Naše storitve vam nudijo celovite rešitve in podporo v vseh fazah postopka reševanja vozniškega dovoljenja.

Prijava in priprava na kontrolni zdravniški pregled: Z veseljem vam pomagamo pri izbiri najboljše zdravstvene ustanove, ter vam svetujemo, kako se pripraviti na kontrolni zdravniški pregled, da bodo izvidi ustrezni.

Priprava na zaslišanje in reševanje odvzetega vozniškega dovoljenja: Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču ali sestavimo vaš zagovor in pripravimo predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. V drugem delu postopka, ki sledi po prejemu sodbe, pa pripravimo predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Finančne ugodnosti: V primeru izpolnjevanja pogojev lahko za vas predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka, tako lahko prihranite od 230,00 EUR in več, ali predlagamo nadomestitev globe z opravljanjem družbeno koristnih del.

Stopite v stik z nami še danes in dovolite, da vam pomagamo hitro in uspešno povrniti vaše vozniško dovoljenje. Z nami boste ponovno za volanom v najkrajšem možnem času.

Kdaj vam lahko policisti odvzamejo vozniško dovoljenje?

Policisti vam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje, kadar v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov dosežete oziroma presežete 18 kazenskih točk. Za voznike začetnike je ta meja 7 kazenskih točk.

Če policist ugotovi prekršek na kraju samem, vam lahko takoj prepove nadaljnjo vožnjo in vam odvzame vozniško dovoljenje. V primeru, ko se prekršek ugotovi s tehničnim sredstvom ali na drug način ter voznik s kršitvijo ni seznanjen na kraju kršitve, o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja odloči sodišče s sklepom.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola?

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo zaradi vožnje pod vplivom alkohola nad zakonsko dopustno mejo. Ta meja za običajne voznike kategorije B je 0,52 ali več miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (mg/l) oziroma nad 0,24 mg/l za voznike začetnike. Če policisti pri policijski kontroli ugotovijo, da presegate navedene vrednosti, vam bodo na licu mesta začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Globe za vožnjo pod vplivom alkohola segajo od 300 EUR do najmanj 1.200 EUR, poleg tega se izrečejo kazenske točke, prepoved vožnje in/ali začasen odvzem vozniškega dovoljenja, ter pridržanje od 6 do 12 ur, če si ne uredite prevoza do doma.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi drog ali zdravil?

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo zaradi vožnje pod vplivom drog (marihuane, amfetaminov, metamfetaminov, kokaina, MDMA in opiatov), kadar policisti ugotovijo prisotnost drog ali zdravil z uporabo hitrega testa na droge (DrugWipe 6S). Če je prisotnost ugotovljena je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja, lahko tudi pridržanje.

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje?

Mlad voznik izgubi vozniško dovoljenje če prekorači hitrost:

  • v območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
  • v naselju za več kot 40 km/h – 1000 EUR + 9 kazenskih točk
  • zunaj naselja za za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
  • na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 9 kazenskih točk

Ostali vozniki izgubijo vozniško dovoljenje če prekorači hitrost:

  • v območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
  • v naselju za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk
  • zunaj naselja za za več kot 50 km/h – 1.200 EUR + 18 kazenskih točk

Kdaj odvzem vozniškega dovoljenja zaradi zavrnitve preizkusa psihofizičnega stanja

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo tudi kadar zavrnete alkotest ali hitri test na droge. V kolikor pregleda vašega psihofizičnega stanja ne boste opravili oziroma ga boste zavrnili, boste prejeli prav tako 1.200 EUR globe in 18 kazenskih točk, kar ima za posledico odvzem vozniškega dovoljenja.

Sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja

Kršitelju na kraju kjer je storil prekršek, policija takoj prepove nadaljnjo vožnjo in mu odvzame vozniško dovoljenje, ter izda potrdilo. Vozniško dovoljenje policija skupaj s predlogom za začasni odvzem in ostalimi dokazi pošlje na sodišče.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja velja dokler voznik ne vloži predloga za vrnitev vozniškega dovoljenja, ter od sodišča prejme sklep o vrnitvi vozniškega dovoljenja. Voznik mora za izdajo tega sklepa plačati 30,00 EUR sodne takse.

Kdaj boste prejel sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja?

Policija mora vse v zvezi s prekrškom poslati sodišču v roku 5 dni. Sodišče mora odločiti o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja v roku 8 dni od prejema zadeve. Slednje pomeni, da morate pošto s sodišča prejeti najkasneje v roku 13 dni od storjenega prekrška.

Kdaj lahko predlagte vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja?

Vrnitev odvzetega vozniškega vozniškega dovoljenja lahko sodišču predlagate, če ste psihično in fizično sposobni za vožnjo in uspešno opravite kontrolni zdravniški pregled, vložite predlog za vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja, z njim prepričate sodišče, da ne predstavljate grožnje zase in za ostale voznike, ter za voznike povratnike, če je minilo vsaj dve leti od konca zadnje preizkusne dobe.

Kdaj lahko vložite Ugovor v roku 3 dni?

Sodišče se pri odločanju o predlogu za začasni odvzem vozniškega dovoljenja omeji na presojo, ali je podan utemeljen sum, da je kršitelj storil prekršek. Če kršitelj meni, da utemeljen sum ni podan, mora v roku 3 dni vložiti ugovor.

Vložitev ugovora nima povezave z reševanjem vozniškega dovoljenja, ugovor je namenjen  izpodbijanju vaše krivde za prekršek.

Za obstoj utemeljenega suma zadošča nižja stopnja verjetnosti o resničnosti dejstev, kot za gotovost, ki je potrebna za izdajo sodbe.

Kakšne imate možnosti za uspeh postopka?

Uspeh postopka je v veliki meri odvisen od uspešno opravljenega kontrolnega zdravniškega pregleda, pravočasno vloženega, ter kvalitetno sestavljenega predloga, ki je podprt z ustreznimi dokazi. Za tiste, ki niso izkušeni na področju prava, močno odsvetujemo samostojno urejanje postopka!

Kdaj boste odvzeto vozniško dovoljenje prejeli nazaj?

Postopek vrnitve odvzetega vozniškega dovoljenja poteka ločeno od postopka o prekršku. Pod določenimi pogoji lahko zato sodišče vrne vozniško dovoljenje že pred zaključkom postopka ali izdajo sodbe. Vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja lahko pričakujete v obdobju 1 do 2 tednov po vložitvi celovitega predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja na sodišče.

Ali boste potrebovali odvetniško pomoč pri reševanju vozniške?

Ne, postopek vrnitve vozniškega dovoljenja je res zapleten, vendar je še vedno le prekršek, zato odvetnika pomoč ni obvezna. V postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja tudi niste upravičeni do povračila visokih odvetniških stroškov.

Kakšne imate možnosti, če sodišče predlog za vrnitev vozniške zavrne ali zavrže

Sodišče predlog zavrne, kadar voznik ne izpolnjuje pogojev za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Bodisi predlog ni dovolj dobro obrazložen ali niso bili priloženi vsi dokazi. Sodišče predlog zavrže kadar ni dovoljen.

V tem primeru imate možnost v roku 8 dni vložiti pritožbo zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Mnenja strank

Boštjan E.
Boštjan E.Krško, 09.01.2024
Read More
Imel sem 15 točk zaradi bivših prekrškov. Ko sem ponesreči prevozil rdečo, so mi odvzeli vozniško. Po hitrem postopku so napisali predlog in ponovno se lahko vozim. Spoštovanje!
Pavel Z.
Pavel Z.Idrija, 14.02.2024
Read More
Prejšnji večer sem pokadil zvitek marihuane. Naslednje jutro so me ustavili in mi dali liziko.Ta je seveda pokazala prisotnost. Po opravljenem kontrolnem so mi vrnili vozniško. Hvala za vso pomoč.
Vesna S.
Vesna S.Vrhnika, 25.11.2023
Read More
Zaradi prehitre vožnje ob hitenju v službo sem dobila dovolj točk za odvzem. Ker sem zaposlena kot potnica, mi je izpit ključnega pomena. Vrnitev ste mi uredili za spoštljivo ceno. Zelo korektna in prijazna ekipa.
Karmen T.
Karmen T.Slovenske Konjice, 18.11.2023
Read More
Skoraj nikoli ne pijem in vozim. Po vračanju iz zabave, so me ustavili policisti. Napihala sem ravno za odvzem. Pri začasnem odvzemu ste mi pomagali rešiti izpit. Hvala vam!
Previous
Next

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je namenjen tistim, ki so upravičen do redne brezplačne pravne pomoči ali izpolnjujejo druge pogoje.

Vložimo ga, če izpolnjujemo pogoje za brezplačno pravno pomoč (BPP). Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi.

Pogoji za vložitev predloga za oprostitev plačila stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Kadar izpolnjujemo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP)!

Rešitev je:

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_okZa vas izdelamo Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

Oprostitev plačila stroškov postopka - obvestilo:

Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka lahko vloži tisti, ki njegov prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 3. 2023 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 465,34 EUR – 2x je 930,68 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Primer 3 članske družine (starša in 1 otrok):

  • Računa se povprečje zadnjih 3 mesecev
  • oče zasluži 1200,00 EUR/mesec, mati zasluži 700,00 EUR/mesec, otrok ne zasluži ničesar:
  • 1200,00 EUR + 700,00 EUR = 1900,00 EUR/mesec; deljeno s 3 (ker so 3 družinski člani) = 633,33 EUR/mesec na družinskega člana. Ker je to manj kot 930,68 EUR/mesec družina izpolnjuje pogoje. Povprečje se računa na zadnje 3 mesece.

Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Sodišče bo predlogu brezpogojno ugodilo, če je kršitelj prejemnik denarne socialne pomoči.

Najpogostejši stroški postopka so sodna taksa, strošek privedbe na sodišče, strošek odvzema predmetov in skladiščenja (odvzem motornega vozila), in strošek strokovnega pregleda (zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drog ali zdravil).

V kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.

Kontakt 031 019 176

Obrazec za stranke – Dodatno za upokojence

Obrazec za stranke, dodatno za upokojence

Obrazec za stranke – Naročilo na kontrolni zdravniški pregled

Naročilo na kontrolni zdravniški pregled

Obrazec za povpraševanje – Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka (OPGSP)

Obrazec za povpraševanje

Obrazec za povpraševanje – Odvzem vozila

Obrazec za povpraševanje

Obrazec za povpraševanje – Oprostitev plačila stroškov postopka in Družbeno koristno delo (OPSP in DKD)

Obrazec za povpraševanje


Izjava o premoženjskem stanju članov družine (obrazec)

V primeru, da vam obrazca ne prikaže, ga prenesite.

Obrazec za povpraševanje – Odvzem vozniškega dovoljenja

Obrazec za povpraševanje


Pooblaščene izvajalce lahko najdete na povezavi!