Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi. Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka vložimo:

Kadar želimo prejeto globo in stroške postopka plačati na obroke!

Razlogi za vložitev Predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Preprosto nimate dovolj prihodkov oz. finančnih sredstev?

Rešitev je: Predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka!

Kaj morate storiti vi?

kljukica_okNa elektronski naslov info@zacasniodvzem.si nam posredujte kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe ali opomin pred izvršbo (FURS), točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka, hitro in kvalitetno.

ok Svetujemo skozi celoten postopek.

Pomembno obvestilo:

Kršitelj lahko po poteku roka za plačilo globe vloži Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka pri FURS-u. V tem primeru FURS določi število obrokov in roke plačil posameznih obrokov.

Najdaljši rok za odplačevanje globe in stroškov postopka je 1 leto, najmanjši obrok pa je lahko 20,00 EUR za fizične in odgovorne osebe ter 200,00 EUR za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Če kršitelj zamudi s plačilom posameznega obroka za plačilo globe, z dnem zamude zapadejo v plačilo še vsi ostali neplačani obroki.

Obročno plačilo lahko predlagate tako za globo, kot tudi za stroške postopka oz. sodno takso.

Zadnji rok za vložitev Predloga za obročno plačilo globe in stroškov postopka je 8 dni od prejema Opomina pred davčno izvršbo s strani Finančne uprave RS oz. FURS-a.

Preberite tudi:

Obročno plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj lahko do poteka roka za plačilo globe vloži predlog za obročno plačilo globe pri sodišču ali po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, to je novost, saj se predlog za obročno plačilo globe vloži na FURS in ne več pri prekrškovnemu organu,

Plačevanje globe po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti 8oziroma v 16 dneh od prejema plačilnega naloga ali odločbe o prekršku).

Opravljanje družbeno koristnih del po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki zaradi premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.

Call Now Button