Predlog za družbeno koristno delo

Predlog za opravljanje družbeno koristnega dela, namesto plačila globe

Predlog za nadomestitev plačila globe stroškov postopka z delom v splošno korist, družbeno koristno delo, je namenjen tistim, ki so upravičen do redne brezplačne pravne pomoči ali izpolnjujejo druge pogoje.

Vložimo ga, če izpolnjujemo pogoje za brezplačno pravno pomoč (BPP). Predlog za nadomestitev plačila globe stroškov postopka z delom v splošno korist je pravno sredstvo, ki je namenjeno tistim, ki so socialno ogroženi.

Pogoji za vložitev predloga za družbeno koristno delo:

Prejemate denarno socialno pomoč (CSD)?

Ste brezposelni in ste prijavljeni na ZRSZ ali prejemate prihodke iz ZPIZ?

Kadar izpolnjujemo pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP)!

Rešitev je:

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

kljukica_ok Za vas izdelamo Predlog za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo.

ok Predlagamo znižanje števila ur del, ki jih morate opraviti po zakonu, če izpolnjujete pogoje (bolezen, invalidnost, druge omejitve…).

ok  Predlagamo področje dela za katerega ste usposobljeni (zaposlitev, izobrazba, šola, hobi…),

Predlog za družbeno koristno delo - obvestilo:

Predlog za opravljanje družbeno koristnih del lahko vloži tisti, ki njegov prihodek na družinskega člana ne presega 2-kratnika minimalnega dohodka (od 1. 3. 2023 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 465,34 EUR – 2x je 930,68 EUR), določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene storitve.

Primer 3 članske družine (starša in 1 otrok):

  • Računa se povprečje zadnjih 3 mesecev
  • oče zasluži 1200,00 EUR/mesec, mati zasluži 700,00 EUR/mesec, otrok ne zasluži ničesar:
  • 1200,00 EUR + 700,00 EUR = 1900,00 EUR/mesec; deljeno s 3 (ker so 3 družinski člani) = 633,33 EUR/mesec na družinskega člana. Ker je to manj kot 930,68 EUR/mesec družina izpolnjuje pogoje. Povprečje se računa na zadnje 3 mesece.

Rok za vložitev predloga je, do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Plačilni nalog ima rok 16 dni od prejema, odločba o prekršku ima rok praviloma 23 dni od prejema, sodba ima rok 38 dni od prejema.

Rok za plačilo je vedno naveden (8 dni, 15 dni, 30 dni…) in začne teči 8 dni po pravnomočnosti, kar z drugimi besedami pomeni, 8 dni po prejemu.

Sodišče bo predlogu brezpogojno ugodilo, če je kršitelj prejemnik denarne socialne pomoči.

Predloga ni mogoče vložiti, če globa in stroški postopka skupaj ne presegajo 300,00 EUR.

Če zaprosite za opravljanje družbeno koristnih del (in/ali stroškov postopka), je potrebno plačati celoten znesek globe (ni polovičke)!

Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 EUR globe in stroškov postopka določi eno uro dela. Delo lahko traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok v katerem mora biti delo opravljeno, pa ne sme biti daljši od 6 mesecev.

Sodišče lahko oceni, da obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, da število ur del v splošno korist, zviša ali zniža za največ 1/3, vendar ne na manj kot 30 in več kot 400 ur.

Če storilec opravi dela v splošno korist v celoti, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.

Če storilec dela ne opravi ali se delu izmika ali ga opravi le delno, sodišče nadaljuje s postopkom in izda sklep o nadomestnem zaporu, pri čemer se obdobje zapora skrajša sorazmerno z urami opravljenega dela.

Če izpolnjujete pogoje za nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist ali družbeno koristno delo, hkrati izpolnjujete tudi pogoje za oprostitev plačila stroškov postopka.

V kolikor je predlog zavrnjen, lahko še vedno vložite predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka po prejemu opomina pred davčno izvršbo s strani FURS-a.