Naloge

Edukacijske in psihosocialne delavnice

Edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice so namenjene voznikom, ki so dosegli ali presegli 18 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog.

Cena edukacijske delavnice je 140,00 EUR in psihosocialne delavnice 480,00 EUR (dogovor za plačilo na obroke ni več možen od leta 2018). Delavnice se izvajajo v vseh večjih mestih.


Pri nas ne sprejemamo naročil za rehabilitacijske programe

in jih tudi ne izvajamo!

ZA NAROČILO POKLIČITE:

01 478 89 63 ali 01 478 88 11

Edukacijske delavnice

Edukacijske delavnice obsegajo vsebine o varnosti cestnega prometa, ter tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog. Namenjene so osebam, ki nimajo težav z alkoholom ali drogami in gre za enkratni dogodek. Edukacijske delavnice trajajo šest pedagoških ur in se izvedejo v 2 dneh, vsak dan po 3 šolske ure.

Za celoten program Edukacijskih delavnic kliknite na povezavo Program.

Klikni za prijavo: Prijava Edukacijske delavnice

Psihosocialne delavnice

Psihosocialne delavnice obsegajo razširjene vsebine iz edukacijskih delavnic s poudarkom na individualni obravnavi kršitelja in trajajo 17 pedagoških ur, od tega dve uri individualne obravnave in petnajst ur skupinskega dela. Namenjen je tistim, ki imajo resnejše težave z alkoholom ali drogami.

Za celoten program psihosocialnih delavnic kliknite na povezavo Program.

Klikni za prijavo: Prijava Psihosocialne delavnice

Edukacijske in psihosocialne delavnice

Pri nas ne sprejemamo naročil za rehabilitacijske programe

in jih tudi ne izvajamo!

Psihiatrični pregled mora opraviti voznik, kateremu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali mu je bila izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, zaradi alkohola ali drog.

Kontrolni zdravstveni pregled mora opraviti voznik, kateremu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali mu je bila izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kontrolni zdravstveni pregled je urejen v Zakonu o voznikih (ZVoz-1) in v Pravilniku o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Pravilnik). V tem članku si najdete vse informacije na enem mestu.

V tokratnem članku, vam bomo predstavili Urinski THC hitri test podjetja ProHealth. Tovrsten test lahko pridobite v najbližji lekarni ali pa ga naročite preko spleta. Uporablja se za laično ugotavljanje prisotnosti THC-ja v vzorcu urina.

Najpogostejši vzrok, da policist vozniku izreče kazen prepovedi nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja, je psihofizično stanje voznika in prehitra vožnja.

Začasni zaseg motornega vozila s strani policije je možen na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki pravi da lahko policist zaseže vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška in so izpolnjeni pogoji.

Call Now Button