Category Pritožbe

Domov

Odvzem vozniškega dovoljenja So vam odvzeli vozniško? Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja? Odvzem osebnega vozila So vam odvzeli vozilo?

Pritožba – Radar

Pritožba – Radar na plačilni nalog ali obvestilo o prekršku Pogoji za vložitev pritožbe ali zahteve za sodno varstvo: Ste prejeli plačilni nalog ali obvestilo o prekršku za prehitro vožnjo? Niste vozili Vi? ….. Brez težav vas rešimo globe! Vendar…