Odvzem vozila

Odvzem motornega vozila! Ali je to konec življenja kot ga poznate? Da, vendar ne tokrat!

V letu 2019 smo imeli preko 2000 zadovoljnih strank, ki so obdržali vozniško dovoljenje, začasno odvzeto vozilo, ali smo kako drugače pomagali strankam v postopkih pred prekrškovnimi organi in sodišči.

V letu 2020 pa do sedaj že kar 1800 zadovoljnih strank, ki smo jim kakorkoli uspešno pomagali.


 


Zahteva za izročitev začasno zaseženega vozila


100% odstotna uspešnost


Odvzem vozila, kaj morate storiti vi?

okPosredujte nam Potrdilo o zasegu vozila in Potrdilo o odvzemu registrskih tablic, ter opis dogodka, kot ste ga videli vi na info@zacasniodvzem.si,

ok Rok v katerem bo vozilo vrnjeno lastniku je odvisen predvsem od vaše odzivnosti!

Kaj storimo mi?

ok Svetujemo vam od začetka postopka do konca.

ok Za vas izdelamo Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila (rok je 8 dni od prejema sklepa ali odredbe!)

okKasneje po potrebi izdelamo Predlog za izročitev začasno zaseženega vozila in/ali izjavo lastnika in/ali kršitelja (če se zamudi rok za Ugovor).

ok Pripravimo vas na zaslišanje na sodišču in vam pripravimo zagovor.

ok Izdelamo Pritožbo na Višje sodišče (če so vsi ostali roki zamujeni).

ok Če izpolnjujete pogoje, predlagamo oprostitev plačila stroškov postopka (prihranek od 100,00 EUR dalje)

ok Pritožba zoper delo policistov – Pritožba zoper delo policistov in pritožbeni postopek kot oblika nadzora nad delom policije se uporablja oz. se z njo lahko uveljavlja nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo nekega dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog in ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

ok Pritožba zoper sodbo ali sklep sodišča prve stopnje – Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.

ok Svetovanje pri zagovoru na sodišču.

Pomembno

Prva in najhitrejša možnost zahtevati izročitev začasno zaseženega vozila je vložitev Ugovora na sklep o začasnem odvzemu vozila ali na Odredbo o začasnem odvzemu vozila. Rok za vložitev ugovora je 8 dni od prejema sklepa ali odredbe.

Hitrost postopka je odvisna predvsem od vaše odzivnosti (od 2 tedna do 2 meseca).

Za vrnitev vozila po zakonu je tudi nepomembno, ali lastnik vozilo potrebuje, ali ne. V kolikor gre za prvo kršitev cestno prometnih prekrškov te vrste, se mora vozilo vrniti lastniku.

Uspešnost postopka pa je odvisna predvsem od dokazovanja, ter od zaslišanja kršitelja in/ali lastnika začasno odvzetega vozila.

Oškodovanec (kršitelj ali lastnik) lahko na podlagi Zakona o prekrških in Kazenskega zakonika v postopku o prekršku, zahteva izročitev začasno zaseženega vozila še pred končanjem postopka o prekršku oz. pred izdajo sodbe v imenu ljudstva.

Preberite si tudi:

Začasni odvzem vozila – Sodišče, kadar ima oškodovanec dobre razloge za to oz. vloži kvalitetno napisan ugovor, začasno zaseženo vozilo vrne v 99% primerov.

Odvzem vozila tretjemu, osebi, ki ni lastnik vozila – Vrhovno sodišče v Celju poudarja da ZP-1 pri določanju sankcij, kot je odvzem motornega vozila predvideva predvsem preventivni učinek, ki je v tem, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Opravljanje družbeno koristnih del po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J – Kršitelj, ki zaradi premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 EUR, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.