Zahteva za sodno varstvo ali pritožba

Zahteva za sodno varstvo ali pritožba v primeru storjenega prekrška

Pritožba - Radar

Zahteva za sodno varstvo ali pritožba sta pravni sredstvi (podobno kot ugovor), ki sta namenjena uveljavljanju vaših pravic v prekrškovnih postopkih, kadar so vam te bile kršene.

Pogoji za vložitev zahteve za sodno varstvo ali pritožbe:

Zahtevo za sodno varstvo, kadar prejmemo plačilni nalog ali odločbo o prekršku!

Pritožbo, kadar prejmemo sklep ali sodbo iz sodišča!

Ste prejeli plačilni nalog ali obvestilo o prekršku za prehitro vožnjo?

Niste krivi?

Rešitev je:

Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo ali pritožbe:


Ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili?

Ste prejeli višjo globo od predpisane?

Ste prejeli stransko sankcijo, ki za vaš prekršek ni predpisana?

So bili dokazi proti vam, zbrani na nezakonit način?


Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

ok Svetujemo pri izbiri dokazov v vašo korist.

ok Poskrbimo za pripravo Zahteve za sodno varstvo ali izjave lastnika vozila.

ok Svetujemo in pripravimo zagovor za sodišču.

Pomembno obvestilo:

Postopek se prične s prejemom plačilnega naloga ali sodbe, pod posebnimi pogoji pa tudi z prejemom odločbe o prekršku.

Kršitelj mora vložiti zahtevo za sodno varstvo ali pritožbo  v roku 8 dni, od prejema plačilnega naloga, odločbe o prekršku ali sodbe.

Sodna taksa, ki se zaračuna ob neuspehu je 10 % zneska globe (najmanj 40 EUR), ter 50,00 EUR za vsako dodatno izrečeno stransko sankcijo.

Uspeh postopka je odvisen od kvalitete predloženih dokazov, ter od pričanja kršitelja in prič. Priče, ki podajo izjavo so lahko vabljene na sodišče in zaslišane.

Kadar prekrškovni organ postopek ustavi, lastniku vozila ni potrebno plačati globe, prav tako ne prejme kazenskih točk.

Vendar pozor! Ukrepati je potrebno takoj, ko lastnik vozila prejme ali plačilni nalog (8 dni) ali obvestilo o prekršku (rok 5 dni), prekrškovnega organa, ki je dokument izdal.

Pritožba – Radar

Pritožba - Radar na plačilni nalog ali obvestilo o prekršku

Pritožba - Radar

Pogoji za vložitev pritožbe ali zahteve za sodno varstvo:

Ste prejeli plačilni nalog ali obvestilo o prekršku za prehitro vožnjo?

Niste vozili Vi?

….. Brez težav vas rešimo globe! Vendar morate ukrepati takoj, da zavarujete svoje pravice!

Rešitev je:

Kaj morate storiti vi?

ok Pokličite nas za brezplačen nasvet na 031 019 176 ali izpolnite vprašalnik.

ok Na elektronski naslov [email protected] nam posredujete kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sodbe, točen datum prejema dokumenta, ter pripišite telefonsko številko.

Kaj storimo mi?

okSvetujemo vam od začetka postopka do konca.

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo.

ok Svetujemo pri izbiri dokazov v vašo korist.

ok Poskrbimo za pripravo Zahteve za sodno varstvo ali izjave lastnika vozila.

ok Svetujemo in pripravimo zagovor za sodišču.

Zahteva za sodno varstvo ali izjava lastnika vozila - obvestilo:

Postopek se prične s prejemom plačilnega naloga ali obvestila o prekršku, pod posebnimi pogoji pa tudi z prejemom odločbe o prekršku.

Prekrškovni organ (policija ali mestno redarstvo) mora postopek začeti v roku 30 dni od dne ko je bil storjen prekršek, drugače je prekršek zastaral.

ok Plačilni nalog (na kraju prekrška) – Kršitelj mora vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni,

ok Odločba o prekršku (po pošti) – Kršitelj mora vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni,

ok Obvestilo o prekršku – Lastnik mora podati izjavo o dejanskem kršitelju ali dokazati, da tega prekrška ni storil on (alibi) v roku 5 dni,

ok Zastaranje (slika) – Kršitelj oziroma lastnik vozila mora vložiti zahtevo za sodno varstvo v roku 8 dni

Lastnik vozila, ki je prejel na dom plačilni nalog (slika), ali zahtevo za izjavo, lahko v primeru, da vozila ni vozil on, sodišču predlaga dokaze o dejanskem kršitelju ali predlaga dokaze s katerimi dokaže da tega prekrška ni storil on (alibi).

Lastnik vozila lahko doseže, da prekrškovni organ, ki je izdal plačilni nalog, tega odpravi, ter izda nov plačilni nalog dejanskemu kršitelju ali postopek o prekršku ustavi (alibi).

Kadar prekrškovni organ postopek ustavi, lastniku vozila ni potrebno plačati globe, prav tako ne prejme kazenskih točk.

Vendar pozor! Ukrepati je potrebno takoj, ko lastnik vozila prejme ali plačilni nalog (8 dni) ali obvestilo o prekršku (rok 5 dni), prekrškovnega organa, ki je dokument izdal.

Zakaj nas morate poklicati takoj?

Zato ker je potrebno znotraj predpisanega roka pridobiti vsa dokazila, ki potrjujejo vaše navedbe, ter jih posredovati prekrškovnemu organu (Pogodba o zaposlitvi, popis delovnih ur, potni nalog za službeno potovanje, rezervacija hotela/letalske karte, izjave prič…).

Če zamudite rok, svojih pravic ne boste mogli več uveljavljati!

Pritožbe