Zahteva za sodno varstvo ali pritožba

Zahteva za sodno varstvo ali pritožba sta pravni sredstvi (podobno kot ugovor), ki sta namenjena uveljavljanju vaših pravic, kadar so vam te bile kršene. Zahtevo za sodno varstvo ali pritožbo vložimo:

Zahtevo za sodno varstvo, kadar prejmemo plačilni nalog ali odločbo o prekršku!

Pritožbo, kadar prejmemo sklep ali sodbo iz sodišča!

Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo ali pritožbe:


Ste prejeli kazen za prekršek, ki ga niste storili?

Ste prejeli višjo globo od predpisane?

Ste prejeli stransko sankcijo, ki za vaš prekršek ni predpisana?

So bili dokazi proti vam, zbrani na nezakonit način?


Rešitev je: Zahteva za sodno varstvo ali pritožba !


Kaj morate storiti vi?

kljukica_okNa elektronski naslov info@zacasniodvzem.si posredujte kopijo plačilnega naloga, odločbe o prekršku, sklep ali sodbo, točen datum prejema dokumenta, ter svoje kontaktne podatke.

kljukica_ok V kolikor niste prepričani kaj vse potrebujemo, vam svetujemo, da nas pokličete za brezplačni nasvet na številko 031 019 176.

Kaj storimo mi?

kljukica_okPreučimo prejete dokumente, ter vam posredujemo ponudbo, kjer predlagamo rešitve in ocenimo možnosti za uspeh.

kljukica_ok Poskrbimo za pripravo Zahteve za sodno varstvo ali pritožbe, hitro in kvalitetno.

kljukica_ok Predlog za oprostitev plačila sodne takse in predlog za nadomestitev globe z opravljanjem družbeno koristnih del (DKD)

kljukica_ok  Predlog za obročno plačevanje globe in stroškov postopka.

ok Svetovanje pri zagovoru na sodišču, zaradi storjenega prekrška.

 

Pomembno obvestilo:

Na vsako odločbo o prekršku (plačilni nalog), sklep ali sodbo se lahko obdolženec pritoži, oz. njegov  zakoniti zastopnik, pooblaščenec, ali lastnik odvzetih stvari. Vložitev pravnega sredstva (Zahteva za sodno varstvo ali pritožba) zadrži izvršitev odločbe o prekršku.

Pri vložitvi zahteve za sodno varstvo je tisti, ki se pritožuje praviloma zaslišan, če se zaslišanja ne udeleži, se šteje kot da je zahtevo za sodno varstvo umaknil.

Na sodišču je potrebno vse trditve podkrepiti z dokazi, ki potrjuje vaše navedbe. To je najpomembnejši in najnujnejši del dokaznega postopka.

Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo je 8 dni od dneva vročitve. Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo prekrškovni organ zavrže s sklepom.

Pritožba – Radar

Ste prejeli plačilni nalog za prehitro vožnjo?

Niste vozili Vi?

….. Brez težav vas rešimo globe! Vendar morate ukrepati takoj, da zavarujete svoje pravice!


Pritožba – Radar – Vozilo je vozil vaš zaposleni – prenos globe


Le z ugovorom zoper plačilni nalog ali izjavo kršitelja lahko globo, ter kazenske točke prenesete na osebo, ki je dejansko storila prekršek.

Drugače se vam kaj kmalu lahko zgodi, da boste zaradi spora z delavcem morali globo poravnati vi!

Pritožba – Radar – Vozilo je vozil vaš znanec ali prijatelj – prenos globe

 

Velja podobno kot za zaposlene, vendar je tu veliko večja možnost, da prijatelj ne bo želel poravnati globe in boste prejeli zraven globe tudi njegove kazenske točke.

 

V naj slabšem primeru lahko tudi ostanete brez vozniškega dovoljenja, v kolikor je prekršek hujše narave in za njega prejmete 18 kazenskih točk. Takrat lahko pride tudi do odvzema vozniškega dovoljenja!

 

Pritožba – Radar – Vozilo je vozil družinski član – brez plačila globe

 

V takšnem primeru VAM NI POTREBNO PLAČATI GLOBE! Ker vozila niste vozili vi, vam krivde za prekršek ne morejo dokazati.

Vi morate dokazati z veliko stopnjo verjetnosti, da vozila res niste vozili.

 

 


Pritožba – Radar – 30 dnevni rok za pregon je potekel – kazen je zastarala


V takšnem primeru VAM NI POTREBNO PLAČATI GLOBE! Ker je rok za izdajo plačilnega naloga potekel, pomeni, da je pregon zastaral!


Če ne boste ukrepali takoj, bo prepozno!

Pomembno obvestilo!

Lastnik vozila, ki je prejel plačilni nalog za plačilo globe, ter stransko sankcijo kazenskih točk, lahko v primeru, da vozila ni vozil on, sodišču predlaga dokaze o dejanskem kršitelju. S tem lastnik vozila doseže, da organ, ki je izdal plačilni nalog, tega odpravi, ter izda nov plačilni nalog dejanskemu kršitelju.

Vendar pozor! Ukrepati je potrebno takoj, ko lastnik vozila prejme ali plačilni nalog (rok 8 dni) ali Obvestilo o prekršku (rok 5 dni), prekrškovnega organa, ki je dokument izdal.

Zakaj nas morate poklicati takoj?

Zato ker je potrebno znotraj predpisanega roka pridobiti vsa dokazila, ki potrjujejo vaše navedbe, ter jih posredovati prekrškovnemu organu (Pogodba o zaposlitvi, popis delovnih ur, potni nalog za službeno potovanje, rezervacija hotela/letalske karte, izjave prič…).

Če zamudite rok, svojih pravic ne boste mogli več uveljavljati!


Lastnik vozila oz. kršitelj pa lahko vloži tudi predlog za obročno plačilo globe in stroškov postopka

Ali

Pritožbe